Ważna toruńska trasa przejdzie przebudowę. Rada Okręgu mówi: STOP

i

Autor: Michał Kaproń ul. Sobieskiego w Toruniu

Ważna toruńska trasa przejdzie przebudowę. Rada Okręgu mówi: STOP

2022-01-27 20:23

Na ulicy Sobieskiego ma pojawić się ścieżka rowerowa. Sprawi to, że wiele odcinków drogi od pl. Pokoju Toruńskiego do ul. Kościuszki poddane będą modernizacji. Zakres prac spowodował sprzeciw Rady Okręgu Chełmińskie-Mokre. O co poszło?

Jeszcze w tym roku ma ruszyć procedura przetargowa na przebudowę ul. Sobieskiego. Po jej zakończeniu rowerzyści będą mieli do dyspozycji nową ścieżkę rowerową wiodącą od placu Pokoju Toruńskiego do ulicy Studziennej. Ma ona zostać zlokalizowana po wschodniej stronie ulicy, niemniej ograniczona szerokość terenu o którym mowa wymusza ingerencję również po zachodniej stronie drogi. Rosną tam 44 młode drzewa, zasadzone wzdłuż torów po ogromnej wycince w 2017 roku.

Tych nowoposadzonych drzew nie damy ruszyć – mówi nam Piotr Marach z Rady Okręgu – Widzieliśmy jak się postępuje z drzewami w podobnych przypadkach, chociażby na sąsiedniej ul. Chrobrego, gdzie interweniowaliśmy wielokrotnie, bo inwestor w ogóle nie dba o zieleń na terenie placu budowy. Widzieliśmy, co się działo na pl. Rapackiego, gdzie drzewa przesadzano koparką, wyrywając je z ziemi. Dlatego pełni jesteśmy obaw, że te drzewa po prostu podczas przesadzania zostaną zniszczone.

Rada Okręgu Jakubskie-Mokre zwróciła się o udostępnienie dokumentacji projektowej planowanego remontu, której część opublikowała na facebooku. Największe poruszenie wzbudziły zamiary wobec szpaleru drzew rosnącego w rejonie Garbatego Mostku. Początkowo radni okręgowi zinterpretowali je jako plan wycinki, co szybko spotkało się ze sprostowaniem ze strony Miejskiego Zarządu Dróg.

Żadnych drzew w pasie między jezdnią a torami wycinać nie będziemy – zapewnia Rafał Wiewiórski, dyrektor toruńskiego MZD – owszem, będziemy przesadzać w tym miejscu drzewa i zapewnimy im w kontrakcie [z wykonawcą prac budowlanych] odpowiednią opiekę. Prace są już uzgodnione z koleją [pas zieleni należy do PLK – przyp. red.] a także z Biurem Ogrodnika Miejskiego, sama pielęgnacja drzew jest wpisana w projekt – będą pod opieką fachowców. Dodatkowo na tym terenie będą uzupełniane nasadzenia krzewów, a także bylin i krzewinek: mnóstwo tego jest.

W projekcie, poza budową ścieżki rowerowej, znajdujemy przebudowę chodników i przystanków autobusowych, a także przebudowę jezdni w miejscach gdzie występują przewężenia: w rejonie ulicy Podchorążych i Olbrachta. Na całym odcinku od pl. Pokoju Toruńskiego do ul. Kościuszki jezdnia ma się składać z dwóch pasów ruchu o szerokości 3,5 metra. Minimalna szerokość pasa dla drogi tej klasy to 3 metry, ale MZD motywuje utrzymanie takiej szerokości jezdni dostępnością dla pojazdów komunikacji miejskiej.

W tegorocznym budżecie miasta na prace zarezerwowane zostało 500 000 złotych, jednak kwota może okazać się niewystarczająca. MZD rozważa wniosek do Rady Miasta o zwiększenie tej kwoty, bądź przesunięcia części wydatków na przyszły rok.