Konkurs dla rolników

i

Autor: Urząd Marszałkowski

Rolnictwo

Agricola – Syn Ziemi. Konkurs dla przedsiębiorczych rolników

2024-04-19 10:07

Konkurs adresowany jest do osób mieszkających i prowadzących gospodarstwo rolne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego co najmniej przez 2 lata oraz kobiet, które prowadzą działalność zawodową i społeczną na terenach wiejskich naszego regionu.

Rolniczy konkurs

Wyróżnienie najbardziej przedsiębiorczych rolników, prezentacja aktywności kobiet w zakresie działalności gospodarczej i promowanie nowoczesnego rolnictwa to cele przyświecające organizatorom konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Agricola – Syn Ziemi.

Ten konkurs jest nie tylko po to, by wyróżnić najlepszych rolników i zaangażowanych wiejskich społeczników, ale jest też formą podziękowania. Chylę czoło przed wszystkimi, którzy na co dzień trudzą się uprawą i hodowlą, którzy swoim wysiłkiem nie tylko dostarczają nam żywności, ale są też dobrym przykładem tego, jakim należy być człowiekiem. Zachęcam do zgłaszania kandydatur – mówił marszałek Piotr Całbecki.

Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach:

  • rolnictwo tradycyjne,
  • innowacje w rolnictwie,
  • kobieta przedsiębiorcza, kobieta aktywna społecznie.

Kandydatury mogą zgłaszać samorządy terytorialne, związki i organizacje społeczno-zawodowe rolników, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i organizacje pozarządowe.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w Biurach Powiatowych Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. do 15 maja bieżącego roku.