Kontrole policji

i

Autor: KMP Toruń Kontrole policji

Kontrole policji

Akcja policja na drogach powiatu. Jak kierowcy obchodzili się z przechodniami?

2024-05-24 10:06

Policjanci przeprowadzili na drogach naszego miasta i powiatu toruńskiego działania pn. "NURD". Podczas akcji, funkcjonariusze ujawnili ponad 60 wykroczeń, popełnianych w stosunku do przechodniów i innych osób szczególnie narażonych na wypadki.

Kontrole na toruńskich drogach

22 maja 2024 roku policjanci z toruńskiej „drogówki” prowadzili działania pn. „NURD” skierowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i innych uczestników ruchu drogowego, którzy nie są chronieni przez samochody.

Mundurowi sprawdzali, czy kierowcy ustępują pierwszeństwa pieszym na przejściach oraz czy stosują się do ograniczeń prędkości, zwłaszcza tam, gdzie dochodzi do częstych wypadków z udziałem przechodniów. Policjanci zwracali też uwagę na nieprawidłowe zachowania pieszych, takie jak przechodzenie przez ulicę w miejscach niedozwolonych, czy korzystanie z telefonów komórkowych lub innych urządzeń, które odwracają uwagę podczas przechodzenia przez jezdnię.

W akcji wzięło udział kilkunastu mundurowych z regionu. Funkcjonariusze ujawnili 67 wykroczeń w ruchu drogowym, popełnianych w stosunku do pieszych. Przewinienia polegały głównie na przekraczaniu prędkości w rejonie przejść dla pieszych oraz nieustąpieniu pierwszeństwa na pasach oraz przejazdach dla rowerzystów.