Ciechocinek na liście UNESCO

i

Autor: Grzegorz Adamczewski

UNESCO/DEBATA

Ciechocinek na liście UNESCO? W zabytkowym Teatrze Letnim odbyła się debata w tej sprawie

2024-03-12 7:33

W piątek odbyło się seminarium pod tytułem "Zabytkowy zespół solankowo-uzdrowiskowy w Ciechocinku na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO: Szansa czy zagrożenie dla rozwoju miasta?

Ciechocinek na liście UNESCO

i

Autor: Facebook - Uzdrwisko Ciechocinek

Podczas konferencji rozważano kwestie, które od dawna budzą wiele emocji – czy umieszczenie Ciechocinka na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO to szansa, czy może zagrożenie dla rozwoju naszej miejscowości? Dyskusja była intensywna, pełna pasji i różnorodnych opinii.

Przed seminarium poprosiłem o komentarz Burmistrza Ciechocinka Jarosława Jucewicza:

Po zakończonych obradach burmistrz Jucewicz podziękował zebranym: - Dziękujemy Panu Marszałkowi Piotrowi Całbeckiemu za objęcie Patronatu honorowego nad tym wydarzeniem. To dla nas ogromna motywacja do dalszej pracy nad rozwojem naszego pięknego Ciechocinka. Pozostaje nam razem pracować nad zachowaniem naszego dziedzictwa i jednocześnie rozwijać się w zrównoważony sposób. Przyszłość naszego miasta jest w naszych rękach

Dziękuję szanownym prelegentom:

Aldonie Nocnej - "Ciechocinek - polskie Tężniopolis. Rys historyczny uzdrowiska"Teresie Kudybie - Prezentacja fragmentu filmu "Alexander von Humboldt na Śląsku i Słońsku"dr Waldemarowi Affeltowi - Wartości kulturowe Ciechocinka związane z warzelnictwem soli jako szansa na wpis na listę UNESCOprof. dr hab. Bogusławowi Szmyginowi - Prezes Polskiego Komitetu ICOMOS - Dokumentacja merytoryczna niezbędna na etapie ubiegania się o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCOdr Katarzynie Pałubskiej – Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Procedura wpisu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCOKatarzynie Balik i Magdalenie Lisowskiej - Narodowy Instytut Dziedzictwa – Sprawnie funkcjonujący system terenów zieleni jako ważne ogniwo ciechocińskiego leczenia uzdrowiskowego