Rolnictwo  w regionie

i

Autor: Urząd Marszałkowski

Rolnictwo

Debata o rolnictwie w Urzędzie Marszałkowskim. W tle rolnicze protesty w Polsce i UE

2024-02-26 17:00

Należy pilnie zatrzymać niekontrolowany import produktów rolnych z Ukrainy, zweryfikować zasady Zielonego Ładu w odniesieniu do rolnictwa i zasady funkcjonowania rolniczych dopłat bezpośrednich, a finalnie zwołać okrągły stół, który zaplanuje przyszłość europejskiego rolnictwa odrzucając obecną politykę Brukseli w tej dziedzinie.

Solidarność i zrozumienie

Solidaryzuję się z rolnikami! – powiedział marszałek Całbecki podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

Marszałek podkreślił ponadto, że obecne masowe protesty rolnicze, za które odpowiada przede wszystkim pasywne stanowisko Komisji Europejskiej wobec aktualnych wyzwań, są zagrożeniem dla spójności Unii Europejskiej i – wobec radykalizacji środowisk wiejskich – mogą doprowadzić nawet do jej rozpadu. Wśród błędów unijnej polityki wobec rolnictwa wskazał także m.in. obecny system dopłat bezpośrednich, który premiuje (wpływające negatywnie na stan środowiska) ogromne gospodarstwa marginalizując i osłabiając te nisko- i średniotowarowe. Jako remedia proponuje m.in. europejski okrągły stół w sprawie rolnictwa z udziałem samych rolników oraz regionalizację wspólnej polityki rolnej w oparciu o idee bezpieczeństwa żywnościowego kontynentu i krótkich łańcuchów dostaw.

- Przygotowujemy ten dokument w atmosferze niezwykle gorącej, kiedy w całej Europie trwają masowe protesty przeciwko wspólnej polityce rolnej, a właściwie przeciwko brakowi właściwej polityki Unii Europejskiej wobec niekontrolowanego zalewu zboża i innych produktów rolnych z Ukrainy, a także innych nawarstwiających się problemów. Trzeba właściwie wywrócić wspólną politykę rolną do góry nogami, bo ona przynosi obecnie więcej szkody niż pożytku samym rolnikom. Czarę goryczy przelewają dzisiejsze próby ratowania starej polityki rolnej. Bo jeśli mówimy o wprowadzaniu Zielonego Ładu przeciwko idei zrównoważonego rozwoju, trudno się dziwić, że rolnicy mają tego dość. Co trzeba zrobić? Przede wszystkim trzeba zatrzymać niekontrolowany import zboża – nie przeciwko Ukrainie, ale żeby jej pomóc, bo to nie Ukraina zarabia na tym procederze ogromne pieniądze! Zasady unijnej polityki rolnej należy absolutnie zmienić – powiedział marszałek Piotr Całbecki w rozmowie z dziennikarzami przed rozpoczęciem spotkania, w którym uczestniczyli też radni województwa Jacek Chmarzyński i Katarzyna Lubańska.

Jasne stanowisko marszałka

Marszałek Piotr Całbecki poinformował także, że przedstawione w Przysieku jego stanowisko w sprawie rolnictwa jest ścisłym odzwierciedleniem złożonych przez niego propozycji do przygotowywanej wspólnie z Portugalką Isildą Gomes opinii Europejskiego Komitetu Regionów (KR) w sprawę unijnej wspólnej polityki rolnej po 2027 roku. Dokument ten będzie jednym z kluczowych dla przyszłości tej gałęzi gospodarki Starego Kontynentu.