PGE T

i

Autor: PGE Toruń

Dotacje

Dotacje na przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Jak je zdobyć?

2024-01-26 9:28

W minionym roku do sieci ciepłowniczej Torunia przyłączone zostały 53 budynki o łącznym zapotrzebowaniu na ciepło 7,5 MW. Ciepło sieciowe to jeden z najbardziej bezpiecznych i ekologicznych sposobów ogrzewania domu i podgrzania wody.

2,5 tys. budynków

Toruńska PGE ogrzewa już około 2,5 tys. budynków. W minionym roku przyłączono do sieci ciepłowniczej wielorodzinne domy mieszkalne, obiekty handlowe, usługowe, biznesowe oraz kamienice na Starówce.

Każdego roku niemal wszystkie nowe budynki powstające w Toruniu w obrębie sieci ciepłowniczej PGE Toruń są do niej przyłączane. W 2023 roku duża część z przyłączonych budynków to obiekty już istniejące, które zmieniły ogrzewanie na ciepło sieciowe.

Efektywność i wydajność

Budynki korzystające z wydajnego systemu ciepłowniczego, takiego jak w Toruniu, znacznie poprawiają swoją efektywność energetyczną. Ciepło sieciowe to również ochrona powietrza przed emisją zanieczyszczeń na niskiej wysokości, gdyż jest ono ekologiczną alternatywą dla kotłowni przydomowych.

Dotacje

PGE Toruń już od kilkunastu lat pomaga odbiorcom przy zmianie sposobu ogrzewania na ciepło sieciowe, udzielając dofinansowania w ramach dedykowanych programów poprawiających efektywność energetyczną budynków, jak: Program wsparcia likwidacji niskiej emisji na obszarze Torunia" oraz "Program wsparcia w przyłączeniu budynków do sieci ciepłowniczej w celu poprawy ich efektywności energetycznej. W ciągu 5 lat PGE Toruń udzieliła wsparcia finansowego w ramach tych programów w łącznej wysokości około 660 tys. zł.