Europejska Karta Ubezpieczenie Zdrowotnego

i

Autor: NFZ

Podróże

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - dlaczego wartą ją mieć

2024-05-22 6:50

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument uprawniający do bezpłatnego skorzystania z podstawowej opieki medycznej podczas pobytu za granicą.

Warto ją mieć

Wielkimi krokami zbliża sie kolejny sezon urlopowy, więc warto zapoznać się z kilkoma informacjami, które mogą okazać się niezmiernie przydatne podczas wakacyjnych wypraw, na których sama karta jednak nie wystarczy w razie problemów. Pełną ochronę na czas wyjazdu zapewni ubezpieczenie turystyczne. To produkt nieobowiązkowy, jednak warto go mieć, by odpoczynek czy wyjazd służbowy nie skończył się nieprzewidzianymi wydatkami. Karta EKUZ honorowana jest w: Austrii, Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, na Malcie, w Niemczech, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgrzech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii.

Co nam to daje?

W ramach karty obywatel państwa członkowskiego ma możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych w takim zakresie, w jakim obowiązuje to w danym kraju. Ma takie same przywileje, ale i obowiązki jak mieszkańcy państwa, w którym przebywa. Każde zdarzenie losowe w postaci wypadku, kolizji, nagłej choroby, kontuzji a wymagające pomocy medycznej zostanie rozliczone na preferencyjnych warunkach, jeśli poszkodowany okaże kartę.

Zakres ubezpieczenia

EKUZ zapewnia zwrot części kosztów poniesionych na leczenie za granicą. Są to tylko te usługi, które służą do ratowania zdrowia i życia. Za pozostałe trzeba zapłacić z własnej kieszeni, o ile nie posiada się ubezpieczenia turystycznego. Warto wiedzieć, czego nie uwzględnia EKUZ w każdym z krajów honorującym tę kartę.

W delegaturze NFZ

Każda osoba ubezpieczona w Polsce ma prawo do korzystania z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta wydawana jest bezpłatnie w oddziałach lub delegaturach Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie złożonego wniosku. W Toruniu Europejską Kartę ubezpieczenia Zdrowotnego możesz wyrobić w miejscowej delegaturze NFZ:

Delegatura Narodowego Funduszu Zdrowia w Toruniu. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy

Szosa Chełmińska 30

87-100 Toruń.