Wykopaliska

i

Autor: UM Torun

Historia i archeologia

Kolejne badania archeologiczne w Toruniu. Tym razem w samym centrum miasta

2024-07-11 7:43

Toruńscy archeolodzy zamierzają gruntownie zbadać teren między Bulwarem Filadelfijskim a ulicą Flisaczą. Celem badań jest odkrycie ruin po średniowiecznym kompleksie Świętego Ducha.

Badania i kontrowersje

Badania archeologiczne przeprowadzone w ubiegłym roku przez Pracownię Archeologiczną Alagierscy wykazały, że odkrytym elementem był mur oporowy skarpy przy kościele św. Ducha z XIII wieku. Sprawa odkryć na Bulwarze Filadelfijskim zbudziła sporo emocji. Społecznicy oraz część ekspertów postulowała utworzenie w tym miejscu parku kulturowego i udostępnienie ruin do zwiedzania.

Warto dodać, że badania odkrytych dotychczas reliktów zakończyły się 20 października. Obecnie obszar znalezisk został jeszcze udostępniony badaczom z UMK, którzy na zlecenie miasta przygotują dodatkową ekspertyzę archeologiczno-historyczną i konserwatorską. Pracami kieruje prof. Wojciech Chudziak.