Ksiądz

i

Autor: Pixabay W tej diecezji jest najwięcej księży w Polsce

Ciekawostka

Ksiądz chce pieniędzy za pomnik na cmentarzu? Nie dajcie się omamić!

2024-06-22 17:31

Dziwne i niejawne praktyki finansowe kleru w Polsce są wszystkim dobrze znane. Księża często żądają od wiernych dużych sum za czynności tzw. "co łaska, ale nie mniej niż...". Ostatnimi czasy pojawił się problem duchownych, którzy domagają się procentu od pomnika na cmentarzu. Mają takie prawo?

Czy ksiądz może żądać pieniędzy za pomnik na cmentarzu?

Ksiądz jako duchowny katolicki w Polsce nie ma uprawnień ani władzy do żądania pieniędzy od wiernych na postawienie pomnika na cmentarzu. Decyzje dotyczące postawienia pomnika na cmentarzu, w tym związane z kosztami, zależą od administracji cmentarza, lokalnych władz samorządowych lub innych właściwych instytucji.

Księża pełnią rolę duchowych przewodników i zazwyczaj udzielają wsparcia moralnego oraz duchowego rodzinom w trudnych momentach, takich jak organizacja pogrzebu czy modlitwa na cmentarzu. Nie mają jednak bezpośredniego wpływu na decyzje finansowe związane z postawieniem pomnika.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub sporów dotyczących opłat związanych z cmentarzem lub pomnikiem, warto skonsultować się z administracją cmentarza lub lokalnymi władzami samorządowymi, które mogą udzielić informacji na ten temat i wyjaśnić procedury i koszty związane z tymi sprawami.

Czy ksiądz może żądać pieniędzy od parafian?

Księża katoliccy otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę duchową i duszpasterską. Mogą również prosić o dobrowolne ofiary, które są przeznaczane na cele kościelne lub charytatywne. Istnieją różne powody, dla których księża mogą prosić o wsparcie finansowe od wiernych, zgodnie z zasadami i praktykami obowiązującymi w Kościele katolickim.

Przykłady sytuacji, w których księża mogą prosić o pieniądze:

  • Ofiary na cele kościelne: Księża mogą prosić wiernych o dobrowolne datki na cele związane z funkcjonowaniem parafii, takie jak remonty kościoła, zakup nowego wyposażenia liturgicznego, utrzymanie budynków parafialnych, pokrycie kosztów bieżących itp.
  • Ofiary na cele charytatywne: Księża mogą organizować zbiórki pieniężne lub prosić o ofiary na cele charytatywne, takie jak pomoc ubogim, wsparcie rodzinom potrzebującym, wspieranie organizacji dobroczynnych itp.
  • Ofiary za intencje mszalne: Księża mogą prosić wiernych o ofiary za intencje mszalne, czyli aby celebrować mszę świętą w intencji konkretnej osoby, rodziny lub okoliczności.
Sonda
Czy księża w Polsce są pazerni?