Glony

i

Autor: Flickr/zdjęcie poglądowe Glony w czasie kwitnienia bywają groźne dla ludzkiego zdrowia

Ciekawostka

Kwitnące glony i sinice w jeziorach. Czemu są tak niebezpieczne dla człowieka?

2024-06-17 15:36

Glony w jeziorach kwitną, gdy temperatura wody przekroczy 20 C. Najczęściej kwitnienie odbywa się od 24-25 czerwca i trwa również w lipcu. W tym czasie lepiej uważać na kąpiele w jeziorach, gdyż wiele glonów może szkodzić. Najlepszym przykładem szkodliwej rośliny wodnej są sinice.

Zakwitające glony w jeziorach

Glony kwitnące w jeziorach to zjawisko, które może występować w naturalny sposób, ale w niektórych przypadkach może być spowodowane przez działalność człowieka oraz nadmierny dopływ składników odżywczych do wody. Kwitnienie glonów, znane również jako zakwity glonów, to masowe rozmnażanie się glonów w krótkim okresie czasu, co prowadzi do gwałtownego wzrostu ich liczby w wodzie.

Glony to mikroskopijne organizmy, które występują w wodzie. Często są one naturalną częścią ekosystemu jezior, ale nadmierne kwitnienie glonów może powodować wiele problemów. Głównym czynnikiem prowadzącym do zakwitów glonów jest przeważnie nadmiar składników odżywczych, takich jak azot i fosfor, które dostają się do wody. Te składniki odżywcze pochodzą często z nawozów rolniczych, nieczystości komunalnych, czy odpływów zanieczyszczonych wód deszczowych.

Kwitnące glony są zagrożeniem?

Kwitnące glony mogą wywołać wiele negatywnych skutków, zarówno dla ekosystemu jeziora, jak i dla ludzi:

  • Zmniejszenie ilości tlenu: Podczas zakwitów glonów dochodzi do szybkiego wzrostu i obumierania tych organizmów, co prowadzi do rozkładu biomasy. W tym procesie bakterie zużywają tlen, co może prowadzić do niedoboru tlenu w wodzie, a tym samym stworzyć zagrożenie dla ryb i innych organizmów wodnych.
  • Toksyny: Niektóre glony produkują toksyny, które są szkodliwe dla ludzi i zwierząt. Te toksyny mogą przedostawać się do wody pitnej, co stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego.
  • Zaburzenia ekosystemu: Masowe rozmnażanie się glonów może zakłócać równowagę w ekosystemie jeziora. To może wpływać na populacje ryb, roślin wodnych i innych organizmów wodnych.
  • Estetyczne problemy: Zakwity glonów często powodują, że woda zmienia kolor na zielony, brązowy lub czerwony. To z kolei obniża atrakcyjność krajobrazu i może mieć negatywny wpływ na turystykę.
Trzciny i bagno. Jezioro Słoneczne znika w oczach!