Ciekawostki

Matura w PRL. Co dawniej oznaczało "być po maturze"?

2024-04-24 15:34

Dziś matura jest ważna, gdyż bez niej nie można zacząć studiować. Jednak dawniej, tj. w okresie PRL (1944/45-1989) posiadanie matury było czymś niezwykle cennym. Wykazanie się zdaną maturą dawało dużo możliwości rozwoju i kariery, było też symbolem prestiżu społecznego. Szczegóły poniżej.

W PRL matura miała duże znaczenie

Matura, czyli egzamin dojrzałości kończący szkolną edukację średnią, odgrywała kluczową rolę w okresie PRL. Była nie tylko testem wiedzy i umiejętności, ale także symbolicznym przejściem dla młodych ludzi z okresu nauki do dorosłego życia.

Pierwsza matura w PRL odbyła się w 1950 roku i była organizowana przez nowo utworzone Ministerstwo Oświaty. Egzamin ten stał się nieodłączną częścią systemu edukacji, który miał na celu wychowanie nowego pokolenia obywateli zgodnie z zasadami komunizmu (do 1956 roku). Potem stawiano na socjalizm z narodową, polską twarzą.

Matura w PRL była kluczowa

Dlaczego matura w PRL była tak ważna? Po pierwsze, stanowiła kluczowy element kontroli wiedzy i umiejętności uczniów po ukończeniu szkoły średniej. Matura w PRL była trudnym egzaminem, którego wyniki miały wpływ na dalsze możliwości edukacyjne i zawodowe młodych ludzi (wybór między studiami a szkołą zawodową). Uczeń zdający maturę miał szansę uzyskać świadectwo dojrzałości, które potwierdzało jego kwalifikacje do podjęcia studiów wyższych lub wejścia na rynek pracy.

Wychowanie, edukacja i ideologia

Matura była ważnym narzędziem ideologicznym dla władz PRL. Egzamin ten służył do weryfikacji stopnia przyswojenia ideologii komunistycznej przez młode pokolenie. Pytania egzaminacyjne często odnosiły się do teorii marksistowsko-leninowskiej, historii ruchu robotniczego czy teorii socjalistycznej ekonomii (centralne planowanie, gospodarka planowa). W ten sposób państwo kontrolowało i kształtowało światopogląd młodych ludzi.

Kształtowanie społeczeństwa

Matura w PRL była także formą selekcji społecznej. W okresie socjalizmu możliwości kształcenia i rozwoju zawodowego były często uzależnione od przynależności społecznej i politycznej. Wysokie wyniki na maturze otwierały drzwi do najlepszych uczelni i prestiżowych zawodów, a zatem były kluczowe dla dalszej kariery zawodowej.

W perspektywie społecznej i historycznej, matura była więc nie tylko testem wiedzy, ale także narzędziem ideologicznym i społecznym, który służył formowaniu nowego pokolenia obywateli zgodnie z założeniami ustroju politycznego. Pomimo zaszłości ideologicznych, matura w tym okresie odegrała istotną rolę w kształtowaniu życiowej ścieżki młodych ludzi oraz ich dalszej drogi zawodowej.

Zobaczcie, jak dawniej w Polsce zdawano maturę!

Sonda
Czy stresujesz bądź stresowałeś się swoją maturą?