Prezydent Paweł Gulewski podczas spotkania z dziennikarzami

i

Autor: UM Torun

Miasto

Miasto przeprowadzi audyty. Będą dotyczyły czterech obszarów, zapowiada prezydent Gulewski

2024-06-15 17:10

Toruń planuje przeprowadzenie audytów zewnętrznych w czterech obszarach, by wypracować rekomendacje modeli zaspokajania potrzeb mieszkańców miasta do 2030 r.

Trwają prace nad określeniem szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia dla poszczególnych obszarów. Kolejnym krokiem będzie oszacowanie wartości zamówień, harmonogramu realizacji i zaplanowanie odpowiednich środków w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej, przed wszczęciem postępowań na wybór wykonawców w jednym z trybów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Audyty to nie tylko delimitacja i identyfikowanie obszarów kryzysowych, to również rekomendacje, wariantowanie modeli realizacji polityk miejskich z myślą o mieszkańcach. Jest to bardzo ważne dla nas. Jesteśmy już gotowi do tego, aby w niedługim czasie przejść do realizacji ich zlecenia. Dotyczyłyby one kilku obszarów – powiedział prezydent Paweł Gulewski podczas spotkania z dziennikarzami w czwartek 13 czerwca 2024 r.

Specjalnie powołany zespół, na czele którego stanęła Aneta Pietrzak, skarbnik miasta, dokonał przeglądu sporządzanych okresowo lub doraźnie sprawozdań, audytów czy też kontroli. W efekcie zidentyfikowano cztery obszary, dla których zostaną wypracowane rekomendacje modeli zaspokajania potrzeb mieszkańców Torunia, jak również identyfikacji obszarów kryzysowych, w perspektywie do 2030 r., Obszary, o których mowa, to:

  • infrastruktura sportowa i rekreacyjna – m.in. kwestie zarządcze, analiza odpłatności,
  • infrastruktura kultury – m.in. zarządzanie instytucjami, sposób formułowania programów i strategii rozwoju kultury na najbliższe lata,
  • gospodarowanie nieruchomościami na terenie miasta – m.in. zarządzanie zarówno budynkami, jak i zasobem terenów inwestycyjnych bądź potencjalnych inwestycyjnych,
  • transport zbiorowy – m.in. kwestie zarządcze, rozpatrywanie w aspekcie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia i gmin sąsiadujących.

Jak poinformował prezydent Gulewski, rozpoczęły się już prace związane z audytem infrastruktury sportowej, jeśli chodzi o pozostałe obszary, przewiduje się, że postępowania zostaną ogłoszone w II kwartale 2024 r.