Zdrowie

i

Autor: UM Torun

Praca

Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta. Odbyły się konsultacje lekarskie

2023-12-28 12:33

Gmina Miasta Toruń kończy realizację projektu „Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy”.

W ramach akcji odbyły się już badania lekarskie i konsultacje ze najlepszymi specjalistami. Zadbano także o wyposażenie stanowisk pracy.

Z funduszy unijnych

Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Miejskim, wspomniany projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. W naborze mogły brać udział wszystkie podmioty z województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem osób fizycznych. Termin realizacji tego projektu jest do końca 2023 roku.

Konsultacje ze specjalistami

W ramach zadania pracownicy Urzędu Miasta Torunia oraz Powiatowego Urzędy Pracy skorzystali z badań lekarskich i konsultacji specjalistycznych, głównie fizjoterapeutów, psychologów, ortopedów, neurologów czy dietetyków. Do dyspozycji uczestników projektu były również pakiety rehabilitacyjne w postaci masaży leczniczych. Przeprowadzone były również działania edukacyjne, czyli szkolenia dla pracowników urzędu i PUP. Tematy, które zostały omówione to na przykład ergonomia środowiska pracy, radzenia sobie ze stresem czy zasady zdrowego żywienia. Projekt obejmował także doposażenie miejsc pracy w ergonomiczne fotele i podnóżki. Warto dodać, że dla pracowników PUP zostały przekazane również karty sportowe.

Ze wsparcia w ramach tego projektu skorzystało około 190 osób. Łączna wartość zadania to blisko 790 tys. złotych. Dofinansowanie z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyniosło blisko 750 tys. złotych.