Toruń

i

Autor: Grzegorz Adamczewski

Miasto

Program Czyste Powietrze 2024. W Toruniu działa punkt konsultacyjny

2024-07-05 7:41

Program Priorytetowy Czyste Powietrze jest programem dotacyjnym, mającym wspierać finansowo mieszkańców w dociepleniu domów jednorodzinnych i wymianie ogrzewania. Finansowany jest z funduszy NFOŚiGW poprzez WFOŚiGW.

 Wsparcie finansowe w ramach programu obejmuje demontaż ogrzewania na paliwo stałe, montaż niskoemisyjnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej/drzwiowej, docieplenie budynku i mikroinstalację fotowoltaiczną.

Dotacje na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła wynoszą:

  • do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, w którym beneficjentami mogą być osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000,00 zł
  • do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania, w którym beneficjentami mogą być osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1894,00 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego lub 2651,00 zł dla gospodarstwa jednoosobowego
  • do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania, w którym beneficjentami mogą być osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w wieloosobowym gospodarstwie domowym nie przekracza: 1090,00 zł lub 1526,00 zł dla gospodarstwa jednoosobowego.

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze

W punkcie zlokalizowanym przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12 można uzyskać informacje o zasadach programu Czyste Powietrze oraz bezpłatne wsparcie w zakresie przygotowywania wniosku o dofinansowanie. Zainteresowani mieszkańcy mogą także skorzystać ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, przy którym, przy pomocy pracownika Wydziału Środowiska i Ekologii, wypełnią wnioski, wydrukują je i od razu złożą. Właściwie wypełniony wniosek o dofinansowanie zostanie przekazany do WFOŚiGW w Toruniu. Punkt pomaga także przy rozliczaniu przyznanych dofinansowań, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Z danych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (stan na 31.03.2024 r.) wynika, że w ramach Programu Czyste Powietrze z terenu Gminy Miasta Toruń złożono 1504 wniosków, zawarto 1311 umów, z których zakończono już 782 przedsięwzięcia na łączną kwotę 16 868 239,56 zł.

Gdzie i jak składać wnioski:

  • e-wniosek przez internet poprzez rządowy portal gov.pl
  • w systemie Genarator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) indywidualnie 
  • w Punkcie konsultacyjno-informacyjnym GMT
  • w banku, który przystąpił do programu Czyste Powietrze.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu Czyste Powietrze oraz w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym działającym w Wydziale Środowiska i Ekologii UMT, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, tel. 56 611 87 82, 56 611 86 35 bądź pod adresem e-mail: czystepowietrze@um.torun.pl.