Punkt wsparcia

i

Autor: Grzegorz Adamczewski

Miasto

Punkt Wsparcia Emocjonalnego. Bezpłatna pomoc diagnostyczna, terapeutyczna i poradnicza

2024-04-16 7:09

Do końca lutego potrwa w naszym mieście akcja wspierająca osoby w kryzysie psychicznym. Punkt Wsparcia Emocjonalnego powstał z inicjatywy stowarzyszenia Osnova - Toruń.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest uruchomienie Punktu Wsparcia Emocjonalnego dla osób dorosłych będących w kryzysie, dającego bezpłatną pomoc diagnostyczną, terapeutyczną, kompensacyjną i poradniczą. - Projekt adresowany jest do osób z bardzo konkretnymi problemami nasilonymi przez pandemię. Chodzi głównie o przemoc w rodzinie, konflikty w relacjach partnerskich, rozwody, uzależnienie, współuzależnienie, zaburzenia depresyjne - mówią twórcy przedsięwzięcia.

W oczekiwaniu na pomoc

Proponowane przez stowarzyszenie Osnova - Toruń działania mają charakter interwencyjny, a więc zapewniający wsparcie osobom będącym w kryzysie i oczekują na pomoc systemową. Tutaj osoba taka może spotkać się ze specjalistami z zakresu psychologii klinicznej, terapii rodziny i uzależnień, psychoterapii itp..., Następnie wraz z terapeutą opracowuje strategię działań naprawczych i dokonuje wyboru optymalnej formy pracy.