Nabór do przedszkoli i szkół w Toruniu

i

Autor: M.Witt-Ratowska Nabór do przedszkoli i szkół w Toruniu

Rusza nabór do przedszkoli miejskich w Toruniu oraz pierwszoklasistów do szkół [ZASADY, TERMINY]

2021-02-22 9:58

Rodzice i opiekunowie kilkulatków mogą od dzisiaj (22.02) starać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych. Podobnie rodzice najmłodszych uczniów - równolegle startuje rekrutacja do podstawówek w Toruniu.

Przedszkola to jedyne placówki edukacyjne, które od maja i czerwca ubiegłego roku pracują bez przerwy. Jedynie na początku pandemii zostały zamknięte, ale po odpowiednim przygotowaniu - przed wakacjami ponownie je otwarto.

Teraz rusza nabór do przedszkoli miejskich w Toruniu. Zasady właściwie się nie zmieniają. Rodzice i tak większość dokumentów i wniosków załatwią przez Internet. Rekrutacja TU.

W Toruniu nabór rozpoczyna 18 przedszkoli miejskich (w tym 5 z oddziałami integracyjnymi) oraz 16 szkół podstawowych, w których są oddziały przedszkolne. Placówki dysponują prawie 5 tysiącami miejsc, we wszystkich oddziałach.

Masowe testowanie nauczycieli klas 1-3 w Toruniu

Terminy:

 • 22 lutego do 10 marca, do godziny 15.00 - złożenie wniosku o przyjęcie
 • do 30 marca - weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną
 • 6 kwietnia - podanie listy kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)
 • 6 kwietnia - 14 kwietnia - potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do placówki (forma pisemna)
 • 15 kwietnia - ogłoszenie listy przyjętych

W czerwcu i lipcu będzie rekrutacja uzupełniająca.

Przy wyborze placówki warto pamiętać o kryteriach i punktach:

 • zamieszkiwanie w Toruniu i rozliczanie podatku w urzędzie skarbowym w Toruniu przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko – 64 punkty;
 • zatrudnienie lub pobieranie nauki w trybie stacjonarnym przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko – 32 punkty;
 • ubieganie się o przyjęcie dziecka do przedszkola zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców – 16 punktów;
 • kontynuowanie edukacji przez rodzeństwo dziecka albo ukończenie przez rodzeństwo dziecka edukacji przedszkolnej w poprzednim roku szkolnym w przedszkolu, o przyjęcie do którego ubiega się dziecko – 8 punktów;
 • uczęszczanie rodzeństwa dziecka do zlokalizowanej w pobliżu przedszkola szkoły lub żłobka – 4 punkty;
 • zadeklarowanie przez rodziców dziecka chęci korzystania z pełnej oferty przedszkola, przez co najmniej 8 godzin dziennie – 2 punkty.

22 lutego rusza również nabór do klas pierwszych szkól podstawowych, również poprzez system elektroniczny TU.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców. Dla pozostałych kandydatów spoza obwodów określone zostały kryteria rekrutacyjne. Ubiegając się o przyjęcie do szkoły, która dla kandydata nie jest placówką obwodową, należy wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym i złożyć odpowiedni wniosek. Rekrutacja pierwszoklasistów w Toruniu potrwa do 10 marca.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na online@grupazpr.pl!