Organizacje pozarządowe

i

Autor: Facebook

Organizacje pozarządowe

Ruszyły konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych. Ponad 8 mln złotych znalazło się w puli

2023-12-28 12:34

Ponad 8 mln złotych znalazło się w puli środków, które trafią do kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych na realizację projektów adresowanych do mieszkańców regionu. Wnioski w większości konkursów o dofinansowanie można składać do 15 stycznia.

Działające w Kujawsko-Pomorskiem instytucje trzeciego sektora to ważni partnerzy samorządowych władz województwa w niemal każdym obszarze życia społecznego. Cieszę się, że dzięki wsparciu samorządu województwa mogą aktywnie działać. Zapraszam do składania wniosków – mówił marszałek Piotr Całbecki.

Konkursy otwarte do 15 stycznia:

 • zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • organizacja imprez sportowych
 • rozwiązywanie problemów alkoholowych
 • przeciwdziałanie narkomanii
 • aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
 • wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe
 • aktywizacja i integracja społeczna seniorów
 • wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi
 • ochrona i promocja zdrowia
 • rozwój i promocja turystyki w województwie kujawsko-pomorskim
 • zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego skierowanego do organizacji pozarządowych
 • wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich
 • ochrona zdrowia psychicznego
 • budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu
 • organizacja wydarzeń sportowych
 • poprawa kondycji i warunków sanitarnych rodzin pszczelich

Konkurs otwarty do 28 lutego:

rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Konkurs otwarty od 2 stycznia do 30 września:

dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych

 Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego