Granica polsko-białoruska

i

Autor: Freepik Polska wesprze demokratyczną Białoruś

Polska-Białoruś

Wiceszef MSWiA potwierdza. Polski dokument podróży bezpłatny dla Białorusinów!

2023-03-26 8:28

Od czerwca Białorusinom mieszkającym w Polsce będzie łatwiej ubiegać się o polski dokument podróży dla cudzoziemca. Nie będą też płacić za jego wydanie. To wyraz wsparcia dla demokratycznej Białorusi i efekt rozmów szefa MSWiA ze Swiatłaną Cichanouską - podkreślił wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki.

Wiceminister Grodecki wyjaśnił przedstawicielom mediów, że nowelizacja ustawy o cudzoziemcach od 1 czerwca 2023 roku pozwoli na uproszczenie procedury wydawania polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca obywatelom Białorusi, którzy posiadają tytuł pobytowy w Polsce, a z uwagi na sytuację w ich kraju nie mają ważnego paszportu.

"Minister Mariusz Kamiński, po rozmowach ze środowiskiem Białorusinów w Polsce, jak również ze Swiatłaną Cichanouską (liderką białoruskiej opozycji demokratycznej), zdecydował, że dokument ten będzie wydawany nieodpłatnie. Minister podjął taką decyzję, mając na uwadze specyficzną sytuację społeczności białoruskiej, a także w ramach wsparcia, którego udzielamy demokratycznej Białorusi" - powiedział wiceszef MSWiA. Opłata za wydanie takiego dokumentu to obecnie 350 złotych.

Liczba Białorusinów mieszkających w Polsce wzrasta od czasu masowych protestów przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich na Białorusi w 2020 roku. Tylko od początku 2022 roku wnioski o legalizację pobytu złożyło 80 tysięcy obywateli tego kraju. Jak wyjaśnił Grodecki, nowa procedura wydawania im polskiego dokumentu podróży to wyjście naprzeciw sytuacji tych osób, których paszport na przykład utracił ważność. To istotna zmiana także ze względu na dzieci Białorusinów, które urodziły się już w Polsce i nigdy go nie miały.

W grudniu białoruski parlament uchwalił przepisy umożliwiające reżimowi Alaksandra Łukaszenki pozbawianie obywatelstwa osób skazanych za "udział w organizacji ekstremistycznej" lub za wyrządzenie poważnej szkody interesom państwa, a przebywających za granicą. Jak informował OSW, nowelizacja została podpisana przez Łukaszenkę i opublikowana w styczniu, a w czerwcu wejdzie w życie.

Zgodnie z przepisami, które znalazły się w ostatniej nowelizacji ustawy o cudzoziemcach i wejdą w życie 1 czerwca, z uproszczonej procedury wydawania polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca będą mogli korzystać obywatele państwa wskazanego w rozporządzeniu, które wyda szef MSWiA. Pod koniec kwietnia wejdą zaś w życie przepisy, na mocy których minister - również w drodze rozporządzenia - będzie mógł określić, że obywatele danego państwa będą zwolnieni z opłaty za ten dokument. Minister, wydając te rozporządzenia, ma uwzględniać m.in. sytuację cudzoziemców, którzy nie mogą uzyskać dokumentów w swoim państwie, a także znaczenie tych rozwiązań dla interesu RP.