Smog kominy/ zdj. poglądowe

i

Autor: Flickr/zdjęcie poglądowe

Wymień starego "kopciucha". Masz czas tylko do końca 2023 roku!

2023-03-20 10:52

Użytkowanie starych, kopcących pieców będzie jeszcze możliwe tylko do końca 2023 roku. Do "kopciuchów" zaliczają się m.in. wszystkie piece kaflowe i piece węglowe. Zakaz używania tych szkodliwych urządzeń wymusza uchwała antysmogowa uchwalona przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku.

Wymiana starych pieców

Do końca 2023 roku będzie trzeba zrezygnować z użytkowania pieców na węgiel. Ponadto od 1 stycznia 2022 roku w największych ośrodkach miejskich regionu (m.in. w Toruniu) nie można zamontować pieca na paliwo stałe (m.in. węgiel) tam, gdzie dostępna jest sieć ciepłownicza lub gazowa. Zakaz nie dotyczy instalacji, które działały przed wskazanym terminem.

W celu wymiany pieca starego typu można wystąpić o dofinansowanie. Dostępne są trzy programy, w ramach których można starać się o wymianę "kopciuchów".

Program Ciepłe Mieszkanie

Ten program kierowany jest do właścicieli mieszkań planujących wymianę ogrzewania węglowego na terenie Torunia. Dofinansowanie może otrzymać osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Wysokość dofinansowania zależy od dochodów. Dofinansowanie można przeznaczyć na demontaż ogrzewania na paliwo stałe, montaż niskoemisyjnego ogrzewania oraz dodatkowo na zakup i montaż okien (przy jednoczesnej wymianie ogrzewania).

UWAGA! Wniosek należy złożyć w Wydziale Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia PRZED rozpoczęciem wymiany urządzenia.

Szczegółowe informacje oraz komplet dokumentów:

https://bip.torun.pl/obwieszczenie/53477/obwieszczenie-wsie-cieple-mieszkanie-nabor-wnioskow,

Telefon: (56) 611 84 98 bądź pod adresem e-mail: wsie@um.torun.pl.

Program Czyste Powietrze

Program adresowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Wsparcie nie jest przyznawane lokatorom czy osobom wynajmującym daną nieruchomość.

Dotacje można pozyskać na:

  • wymianę starego pieca – kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno) – na nowoczesne źródło ciepła,
  • audyt energetyczny,
  • ocieplenie ścian, stropu, podłogi,
  • wymianę okien, drzwi, bramy garażowej,
  • instalację CO i CWU,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną.

Wysokość potencjalnego dofinansowania zależeć będzie od dochodów. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wniosek można także złożyć w Wydziale Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, gdzie znajduje się punkt konsultacyjno-informacyjny.

Dotacja z budżetu miasta Torunia

Dopłata dotyczy wymiany starych pieców węglowych lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, instalowanie ogrzewania gazowego i elektrycznego.

WNIOSEK: https://bip.torun.pl/info_proc.php?Kod=470&ID=12&o=0&s=0&act=0&Symbol=&Tytul=0&Wydzial=&ZAM=true.

Wniosek należy złożyć PRZED rozpoczęciem inwestycji w Wydziale Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia.