Las

i

Autor: Pixabay

Przyroda i rozwój

Zanik lasów w Europie. Gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?

2024-07-10 14:55

Od lat zwraca się uwagę na systematyczny zanik lasów w Europie. Szczególnie trudno jest w sprawie starych puszcz i wiekowych obszarów leśnych. Unia Europejska zajęła się ochroną najbardziej wartościowych pod tym względem lasów. To dobra wiadomość, gdyż przemysłowcy i politycy i tymi drzewami by się zajęli. Szczegóły poniżej.

Gdzie jest najmniej lasów w Europie?

Lasy Europy są niezwykle zróżnicowane pod względem powierzchni, stanu zachowania oraz skali wycinki. Różnice te wynikają z wielu czynników historycznych, gospodarczych oraz klimatycznych. Podczas gdy niektóre regiony Europy borykają się z problemem drastycznego zmniejszenia powierzchni leśnej, inne mogą pochwalić się zachowaniem cennych, pierwotnych ekosystemów leśnych. Gdzie zatem w Europie jest najmniej lasów?

Islandia

Islandia jest jednym z krajów europejskich z najmniejszym zalesieniem, wynoszącym mniej niż 2% powierzchni kraju. Historycznie wycięto tam niemal wszystkie lasy, a proces ponownego zalesiania postępuje bardzo powoli ze względu na trudne warunki klimatyczne i glebowe.

Irlandia

Irlandia również ma niski wskaźnik zalesienia, który wynosi około 11%. W XIX wieku duża część lasów została wycięta, głównie na potrzeby rolnictwa oraz budownictwa przemysłowo-mieszkaniowego.

Tu wycięto najwięcej lasów

Rumunia

W Rumunii w ostatnich latach (30 lat) miała miejsce masowa wycinka lasów, szczególnie w Karpatach. Lasy te są często były nielegalnie wycinane, co doprowadziło m.in. do poważnych problemów z ekologią.

Polska

Polska również doświadcza intensywnej wycinki lasów, szczególnie w Puszczy Białowieskiej, jednej z ostatnich pierwotnych puszcz nizinnych w Europie. Konflikt między ochroną przyrody a gospodarką leśną jest tam szczególnie widoczny. Problem nabrał jaskrawych barw za rządów PiS, który pozwalał na nieograniczoną eksploatację tego miejsca.

Najstarsze lasy w Europie

Białowieża (Polska/Białoruś). Puszcza Białowieska jest jednym z ostatnich i największych fragmentów pierwotnego lasu nizinnego w Europie. Jest to miejsce o dużym znaczeniu przyrodniczym, chronione zarówno jako park narodowy, jak i rezerwat biosfery UNESCO.

Karpaty (Rumunia/Ukraina/Słowacja/Polska). Karpaty zawierają jedne z najważniejszych starodrzewi i gęstych lasów w Europie. Są to lasy mieszane i iglaste, które są domem dla wielu rzadkich gatunków fauny i flory.

Skania (Szwecja). W regionie Skania znajdują się jedne z najstarszych lasów w Szwecji. Chociaż nie są to lasy pierwotne, ich wiek i gęstość sprawiają, że są cenne pod względem ekologicznym.

Sonda
Czy jadłeś/-aś kiedyś owoce bezpośrednio z krzaków w lesie?