Marszałek Całbecki w Brukseli

i

Autor: Urząd Marszałkowski

Rolnictwo

Zrównoważone rolnictwo w regionie. Będzie wsparcie UE

2024-04-16 7:07

Przyszłość europejskiego rolnictwa była tematem środowej konferencji w Parlamencie Europejskim w Brukseli z udziałem europarlamentarzystów, przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz przedstawicieli hiszpańskiego regionu Walencja. W spotkaniu uczestniczył marszałek Piotr Całbecki.

Wspólna polityka rolna UE

Tematem wystąpienia marszałka Całbeckiego był zaakceptowany w marcu w komisji merytorycznej projekt opinii Europejskiego Komitetu Regionów (KR) na temat wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Dokument, który powstał w toku prac eksperckich i konsultacji z interesariuszami – m.in. rolnikami i przedstawicielami związków producentów rolnych w naszym regionie – przygotowali wspólnie marszałek Piotr Całbecki i Portugalka Isilda Gomes.

Postuluje się w nim m.in. zatrzymanie niekontrolowanego importu produktów rolnych spoza unii, weryfikację założeń Zielonego Ładu w odniesieniu do rolnictwa, wsparcie rozwoju zrównoważonego rolnictwa, wzmocnienie i promocję lokalnych systemów żywnościowych i krótkich łańcuchów dystrybucyjnych żywności, a także przeniesienie zasadniczych kompetencji w kreowaniu polityki rolnej na poziom województw.

Nasza opinia jest zbieżna z oczekiwaniami rolników w całej Europie. Przed nami długi proces przygotowywania nowej, dobrej wspólnej polityki rolnej po 2027 roku – powiedział marszałek Piotr Całbecki.

 Kolejne spotkania

Marszałek Piotr Całbecki wziął też udział w posiedzeniu Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych KR (CIVEX) oraz w czwartkowym posiedzeniu komisji ENVE, a także w 9. Forum Kohezyjnym. CIVEX dyskutowała m.in. nad problemami związanymi z walką z nielegalną imigracją i przemytem ludzi, unijną mapą drogową w kwestii walki z przestępczymi sieciami sprzedaży narkotyków, a także na temat odpierania ewentualnych ataków dezinformacyjnych w kontekście tegorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego.

ENVE poświęciła spotkanie kwestiom związanym z Zielonym Ładem – działaniom na rzecz bioróżnorodności, zrównoważonego rozwoju i powstrzymania zmian klimatycznych. Dyskutowano m.in. na temat roli władz regionalnych i lokalnych prowadzących do gospodarki w obiegu zamkniętym (chodzi o minimalizację zużycia surowców i energii oraz ograniczenie odpadów i emisji).

W rozpoczętym Forum Kohezyjnym uczestniczą przedstawiciele instytucji europejskich, rządów i samorządów terytorialnych państw członkowskich, organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych i biznesowych. Wśród podejmowanych tematów kwestie dotyczące spójności społecznej i ekonomicznej Wspólnoty oraz przyszłości unijnej polityki spójności.