BHP

Bezpieczeństwo pracowników w PGE Toruń na najwyższym poziomie!

2024-01-26 9:58

W PGE Toruń od ponad 10 lat nie zdarzył się żaden wypadek przy pracy! Pracownicy PGE Toruń mogą pochwalić się bezwypadkową pracą od ponad 16 lat. W tym okresie powstała elektrociepłownia gazowa, zbudowano i zmodernizowano na terenie Torunia kilkadziesiąt kilometrów ciepłociągów oraz zamontowano kilkaset węzłów cieplnych w budynkach.

Bezpieczeństwo i pełen profesjonalizm

PGE Toruń to spółka, która produkuje energię elektryczną, a także wytwarza i dostarcza ciepło do ponad 200 tysięcy mieszkańców Torunia. Bezpieczeństwo pracy pracowników oraz wszystkich osób przebywających na terenie PGE Toruń to od wielu lat jeden z ważniejszych priorytetów firmy.

16-letni okres bez wypadku przy pracy pracowników PGE Toruń i 10 lat bez wypadku pracowników firm podwykonawczych, to efekt wieloletniej pracy nad budowaniem, a następnie wzmacnianiem kultury i świadomości bezpieczeństwa w PGE Toruń i w całej Grupie PGE. Liczne działania doskonalące bezpieczeństwo i zdrowie w pracy, jak na przykład wizyty menadżerów w terenie, zgłaszanie na bieżąco miejsc do poprawy, duże zaangażowanie naszych pracowników w nadzór i edukację firm zewnętrznych realizujących dla nas prace na terenie spółki czy miasta, przełożyły się na rozwój kultury bezpieczeństwa i wieloletnią bezwypadkowość w PGE Toruń – poinformował Dariusz Kozak, p.o. prezesa zarządu PGE Toruń.

Swoje zadania realizują też pracownicy wybranych firm zewnętrznych pod nadzorem pracowników PGE Toruń. Mimo często skomplikowanych prac ziemnych, związanych z modernizacjami, przebudową ciepłociągów, przyłączeniami budynków do sieci ciepłowniczej, wymianą węzłów cieplnych – od ponad 10 lat nie było żadnego wypadku wśród pracowników firm wykonujących prace na rzecz PGE Toruń.

Największym sprawdzianem bezpiecznej pracy w PGE Toruń była 21-miesięczna budowa obecnie sześcioletniej kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej, podczas której pracowało na terenie budowy około 600 osób z 40 firm podwykonawczych, z różnych krajów.

PGE Toruń podczas budowy elektrociepłowni zdobyła I miejsce w województwie kujawsko-pomorskim, w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy „BUDUJ BEZPIECZNIE".

Zobaczcie zdjęcia!