Toruńska straż miejska

i

Autor: Straż Miejska w Toruniu

Bezpieczeństwo w liczbach. Sprawdziliśmy aktywność straży miejskiej w Toruniu

2022-09-26 13:49

Straż miejska obok policji zapewnia bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta. Wielokrotnie słyszy się krytyczne opinie o strażnikach, zarzuca im się bezczynność lub nadgorliwość. Sprawdziliśmy jakie wyniki pracy mają toruńscy strażnicy miejscy.

Najpierw kilka słów o samej straży. Jest gminną jednostką mundurową i podlega tym samym lokalnej władzy (w przypadku Torunia będzie to prezydent miasta). Jej głównym celem jest zapewnianie porządku oraz dbałość o spokój publiczny. Dodajmy, że podstawowe uprawnienia straży są wymienione w Ustawie o strażach gminnych (art. 11, ust. 1). W kwestii ochrony porządku w ruchu ulicznym straż ma mniejsze uprawnienia niż policja. Możliwe jest jednak przeprowadzanie kontroli. Strażnicy są też zobowiązani do współpracy m.in. ze służbami ratowniczymi, strażą pożarną, policją itp. Strażnicy mogą np. zabezpieczyć samodzielnie miejsce wypadku lub przestępstwa.

W Toruniu strażnicy miejscy co miesiąc mają ręce pełne roboty. Jak było w sierpniu?

W ubiegłym miesiącu straż wystawiła 515 samodzielnych patroli oraz 37 patroli wspólnych z policją. W trakcie służby wylegitymowano 1 973 sprawców naruszeń prawa, a także przeprowadzono 1 870 interwencji.

Bardziej szczegółowo. 1 123 interwencje dotyczyły wykroczeń w ruchu drogowym. Wynikały ona ze zgłoszeń poczynionych przez mieszkańców. W efekcie 41,8% sprawców zostało pouczonych.

499 interwencji miało charakter porządkowy, głównie związany z zaśmiecaniem miejsc publicznych, nieprzestrzeganiem obowiązków właściciela pas, egzekwowaniem od właścicieli nieruchomości utrzymania czystości na posesji, paleniem wyrobów tytoniowych w miejscach niedozwolonych (wiaty MZK) oraz spożywaniem alkoholu w miejscach zabronionych.

27 interwencji związanych było z bezpieczeństwem osób i mienia np. zakłócaniem porządku publicznego lub natarczywym żebractwem.

115 interwencji straży miejskiej dotyczyło wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej tzn. nieobyczajnych wybryków oraz używania w miejscach publicznych wulgaryzmów.

452 strażników miejskich zapewniało mieszkańcom bezpieczeństwo podczas zabezpieczania łącznie 73 imprez o charakterze masowym.

Prowadzono także działania przeciwko osobom, których zachowanie mogło stwarzać zagrożenie dla mieszkańców. Mowa o reagowaniu na aktywność chuliganów, spożycie alkoholu oraz niszczenie mienia. W wyniku podjętych interwencji strażnicy zatrzymali łącznie 106 sprawców wykroczeń i przestępstw. Wśród podejrzanych byli sprawcy: kradzieży, prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu, zakłóceń porządku publicznego, wybryków chuligańskich, czy stanowiące zdecydowaną większość osoby nietrzeźwe. Pijani ludzie są często głównymi sprawcami różnych ekscesów i niebezpieczeństw.

Waszym zdaniem na jakie problemy powinni zwrócić większą uwagę strażnicy miejscy w Toruniu?