Działki

i

Autor: Flickr/zdjęcie poglądowe Ogródki działkowe

Ciekawostka

Co jest zabronione w ogródku działkowym? Za to sąsiedzi mogą wezwać policję i straż miejską!

2024-06-17 9:48

Ogródek działkowy to miejsce, w którym można odpocząć lub spędzać czas wedle własnego uznania. Na działkach często organizowane są zabawy ze znajomymi, nieraz głośne imprezy powodowały wizytę policji. Dowiedzcie się, za co sąsiedzi mogą wezwać policję i narobić nam kłopotów. Użytkowników działek też obowiązują pewne ograniczenia.

Zasady zachowania na działkach

Ogródki działkowe są najczęściej społecznymi i przyrodniczymi przestrzeniami, w których ludzie uprawiają rośliny, spędzają wolny czas na świeżym powietrzu i cieszą się kontaktem z naturą. Aby utrzymać harmonię oraz zapewnić dobre funkcjonowanie ogródków działkowych, istnieją pewne zasady zachowania, które powinny być przestrzegane. Zazwyczaj regulują tą kwestię regulaminy ROD.

Oto kilka ważnych, uniwersalnych zasad, które pojawiają się w regulaminach ogródków działkowych:

 • Poszanowanie sąsiadów: Szanuj prywatność i spokój innych działkowców. Unikaj hałasów, które mogą przeszkadzać innym, zwłaszcza w godzinach wieczornych. Pamiętaj, że każdy ma prawo do korzystania ze swojej przestrzeni.
 • Utrzymywanie porządku: Zachowuj czystość i porządek na swojej działce oraz wokół niej. Regularnie usuwaj śmieci, utrzymuj trawniki w dobrej kondycji i dbaj o ogólny wygląd swojego ogrodu.
 • Ograniczenia dotyczące hałasu: Unikaj głośnych narzędzi ogrodowych, które mogą zakłócać spokój sąsiadów. Upewnij się, że korzystasz z narzędzi w sposób, który nie powoduje nadmiernego hałasu.
 • Bezpieczeństwo: Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa, zarówno podczas pracy w ogrodzie, jak i podczas korzystania z infrastruktury ogrodowej, takiej jak altany, place zabaw czy grille. Pamiętaj o zabezpieczeniu narzędzi i substancji chemicznych przed dostępem dzieci.
 • Hodowanie roślin: Przestrzegaj zasad hodowli roślin ustalonych przez zarząd działkowców. Unikaj uprawy roślin, które mogą zagrażać innym działkowcom lub otaczającym środowisku, na przykład inwazyjnych gatunków roślin.
 • Ochrona środowiska: Dbaj o środowisko naturalne wokół swojej działki. Unikaj stosowania chemicznych pestycydów i nawozów w nadmiarze. Zbieraj i segreguj śmieci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Korzystanie z infrastruktury: Korzystaj z infrastruktury ogrodowej zgodnie z jej przeznaczeniem. Przestrzegaj zasad korzystania z altan, miejsc rekreacyjnych i innych wspólnych obszarów ogrodu.
 • Prawo i regulacje: Zapoznaj się z regulaminem i zasadami działkowymi obowiązującymi na danym terenie. Przestrzegaj wszelkich obowiązujących praw, w tym prawa dotyczącego uprawy roślin, budowy konstrukcji czy korzystania z infrastruktury.

Zakazy obowiązujące na działkach w Polsce

Na ogół na działkach (ROD) obowiązują pewne ograniczenia i zakazy dotyczące określonych działań. Poniżej znajduje się lista typowych czynności, które są zazwyczaj zabronione na większości ogródków działkowych w kraju.

 • Zamieszkiwanie na stałe: Działki działkowe są zwykle przeznaczone do użytku rekreacyjnego i nie mogą służyć jako miejsce stałego zamieszkania. Zazwyczaj zabronione jest budowanie domków letniskowych, w których mieszka się przez cały rok.
 • Komercyjne uprawy: Zazwyczaj ogródki działkowe są przeznaczone do amatorskiej uprawy roślin i nie można prowadzić na nich działalności komercyjnej. Oznacza to, że nie można sprzedawać owoców, warzyw ani innych produktów rolnych z takiej działki.
 • Nielegalne budownictwo: Budowanie struktur, takich jak domki letniskowe, altany czy szklarnie, może podlegać ograniczeniom i wymagać zgody zarządu działkowców. W większości przypadków budowa bez wymaganych zezwoleń jest zabroniona.
 • Nadmierne zmiany krajobrazu: Nie można dokonywać znacznych zmian w krajobrazie, takich jak wyrąbywanie dużych drzew bez zgody, czy przeprowadzanie prac ziemnych, które mogą wpływać na stabilność terenu lub wpływać na działki sąsiednie.
 • Używanie substancji chemicznych: Często na działkach działkowych obowiązują ograniczenia dotyczące stosowania pestycydów, herbicydów i innych substancji chemicznych. W niektórych przypadkach mogą być dozwolone tylko ekologiczne metody uprawy i ochrony roślin.
 • Hałas i zakłócanie spokoju: Należy unikać hałaśliwych prac, szczególnie w godzinach ciszy nocnej. Należy szanować spokój sąsiadów i nie zakłócać ich wypoczynku. Dotyczy to także głośnych imprez i muzyki.