Barki na Wiśle w Toruniu

i

Autor: Grzegorz Adamczewski

Żegluga w Toruniu

Czy barki wrócą na Wisłę? Podpisano list intencyjny w sprawie żeglugi śródlądowej

2024-06-19 7:11

W Gdańsku podpisano list intencyjny o wzajemnej współpracy na rzecz rozwoju polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70. Umowa dotyczy ponad 600-kilometrowego fragmentu szlaku przebiegającego aż przez pięć województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz wielkopolskiego i lubuskiego.

Ożywić żeglugę śródlądową

Umowę podpisali: sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury Arkadiusz Marchewka, zastępca prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Mateusz Balcerowicz oraz przedstawiciele samorządów województw, przez które przebiega E70: marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, wicemarszałek województwa lubuskiego Grzegorz Potęga, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski i członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego Robert Turlej.

Żegluga śródlądowa to obecnie najbardziej przyjazny środowisku model transportu towarów, dlatego MDW E70 traktujemy strategicznie i dostrzegamy jej wieloaspektowe, przyrodnicze i gospodarcze znaczenie. Podpisany list jest kolejnym krokiem na drodze do ożywienia żeglugi śródlądowej. Jestem przekonany, że dzięki międzyregionalnej współpracy polski odcinek MDW E70 stanie się w przyszłości ważną arterią transportową, komunikacyjną i turystyczną łączącą zachodnią i wschodnią Europę. – podkreślił marszałek Piotr Całbecki.