Mikołaj Kopernik książka

i

Autor: Szymon Zdziebło Dzieło Mikołaja Kopernika w Ratuszu Staromiejskim

Dzieła Mikołaja Kopernika do wglądu. Zostały wystawione w Ratuszu Staromiejskim

2023-02-21 10:26

Obecnie trwają w Toruniu obchody 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Z tej okazji wystawiono w Ratuszu Staromiejskim trzy egzemplarze pierwszego wydania przełomowej pracy pt. "De revolutionibus". Każdy może przyjść i zobaczyć to te fascynujące, historyczne woluminy. Warto też zobaczyć, jakie są wydarzenia towarzyszące.

Oryginalne egzemplarze trzech pierwszych wydań „De revolutionibus” (norymberskie, bazylejskie i amsterdamskie), największego dzieła Mikołaja Kopernika, zaprezentowano 18 lutego w toruńskim Ratuszu Staromiejskim. To kolejne wydarzenie będące częścią wojewódzkich obchodów Roku Mikołaja Kopernika.

Urodził się w Toruniu, co podkreślał. Na karcie tytułowej „De revolutionibus orbium coelestium” widnieje informacja, że to książka „Nicolai Copernici Torinensis”. Dla świata jest przede wszystkim tym, który otworzył ludzkości drzwi do naukowych rozważań na temat naszego miejsca we Wszechświecie, dla nas w Kujawsko-Pomorskiem jego postać jest oczywiście powodem do dumy, wielką szansą promocyjną, marką i osią produktów turystycznych, ale też, myślę, pięknym przykładem dla ludzi nauki, przykładem otwartego umysłu, który nie obawiał się dociekać prawdy - podkreślał marszałek Piotr Całbecki.

Przygotowaną przez Książnicę Kopernikańską, Muzeum Okręgowe w Toruniu i Archiwum Państwowe wystawę pierwszych wydań największego dzieła wybitnego astronoma będzie można oglądać w toruńskim Ratuszu Staromiejskim od dzisiaj (21 lutego). Księga wydrukowana w Norymberdze w 1543, w nakładzie co najwyżej 500 egzemplarzy – do dziś zachowało się jedynie 250, jeden z nich został sprzedany w listopadzie 2022 na aukcji w Paryżu za 606,5 tysiąca euro - jest dokładnie taka, jaką trzymał w swych dłoniach bardzo już chory najsłynniejszy kanonik kapituły warmińskiej!