Dzień Matki w PRL

i

Autor: Materiał MSW z lat PRL (archiwalny) Obchody Dnia Matki w latach PRL. Nadal pamiętamy te uroczyste gale i apele

Tradycja

Dzień Matki w czasach PRL. Jak świętowano? Jaki był wpływ reżimu?

2023-05-26 10:47

Dzień Matki w Polsce przypada co roku na 26 maja. Święto to ma w różnych krajach różne terminy. W kraju święto pojawiło się jeszcze przed II wojną światową. Później było podtrzymywane w latach komunizmu. Jak wyglądały te uroczystości w minionym ustroju? Czy w okresie PRL wydźwięk święta był inny, czy taki sam jak dziś? Zobaczcie sami!

Jak wyglądały obchody Dnia Matki w PRL?

W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL), Dzień Matki był obchodzony w sposób oficjalny, niemal państwowy i miał pewne charakterystyczne cechy wynikające z tego okresu historycznego. Chodzi oczywiście o ustrój polityczny i jego oddziaływanie na społeczeństwo oraz zwyczajowość. Poniżej przedstawiamy kilka informacji na temat obchodów Dnia Matki w tamtym okresie.

Podstawowe i ważne fakty:

  1. Data obchodów: Dzień Matki w PRL był świętem ruchomym, obchodzonym w każdą ostatnią niedzielę maja.
  2. Oficjalne uroczystości: W dniu obchodów Dnia Matki odbywały się liczne oficjalne uroczystości, zarówno na szczeblu państwowym (wiece polityczne), jak i lokalnym. Organizowane były koncerty, widowiska artystyczne, a także specjalne spotkania oraz bankiety dla matek.
  3. Upominki: Dzień Matki był okazją do składania życzeń i wręczania upominków. Najpopularniejszymi prezentami były kwiaty, zwykle czerwone goździki, które symbolizowały miłość i szacunek dla matek. Często także obdarowywano matki drobnymi przedmiotami codziennego użytku, takimi jak kosmetyki, biżuteria czy perfumy.
  4. Działania propagandowe: W okresie PRL, święta takie jak Dzień Matki często wykorzystywano do celów propagandowych i budowania wizerunku państwa oraz władzy. Obchody były wpisane w ramy ideologii socjalistycznej i wykorzystywane jako okazja do podkreślania roli matki jako "bohaterki pracy" i "budowniczki socjalizmu". Występowano z przemówieniami, które gloryfikowały rolę matki jako pracownika i członka społeczeństwa wspierającego rozwój socjalistycznego kraju.
  5. Programy telewizyjne i radiowe: W dniu obchodów Dnia Matki w PRL nadawane były specjalne programy telewizyjne i radiowe, poświęcone matkom i ich roli w społeczeństwie. Prezentowano filmy, programy rozrywkowe oraz wywiady z matkami, które opowiadały o swoich doświadczeniach życiowych i pracy zawodowej.

Dzień Matki a polityczny charakter tego święta w latach PRL

Obchody Dnia Matki w latach PRL w Polsce miały często charakter polityczny, wynikający z ideologicznych założeń ówczesnego reżimu politycznego. Miało to sprawiać wrażenie stałej łączności narodu, rodzin i matek z ustrojem PRL. Poniżej przedstawiamy kilka elementów, które świadczyły o politycznym aspekcie tych obchodów.

Podstawowe cechy:

  1. Propaganda ideologiczna: W okresie PRL władza często wykorzystywała święta, w tym Dzień Matki, do propagowania swojej ideologii socjalistycznej. Obchody były często połączone z przemówieniami i wystąpieniami politycznymi, które gloryfikowały matki jako "bohaterki pracy" i "budowniczki socjalizmu". Ich rola była podkreślana w kontekście wspierania rozwoju socjalistycznego kraju.
  2. Oficjalne uroczystości państwowe: Obchody Dnia Matki były organizowane na szczeblu państwowym, a władze państwowe aktywnie uczestniczyły w tych uroczystościach. Występowano z przemówieniami, wręczano odznaczenia i nagrody państwowe matkom, które wykazywały się szczególnym zaangażowaniem w pracę i wychowanie dzieci.
  3. Kontrola nad obchodami: Władze PRL miały kontrolę nad organizacją obchodów Dnia Matki. Decydowały o programie uroczystości, wybieraniu mówców i przesłaniu politycznym, które miały być przekazane podczas tych obchodów. W ten sposób starano się kształtować przekaz ideologiczny i wpływać na świadomość społeczeństwa.
  4. Wykorzystanie symboliki partyjnej: Podczas obchodów Dnia Matki w PRL często wykorzystywano symbolikę i emblematy związane z partią komunistyczną, takie jak czerwone flagi, gwiazdy czy hasła propagandowe. Miał to na celu podkreślenie roli partii w budowaniu socjalizmu i zjednoczeniu społeczeństwa wokół ideologii komunistycznej.
Sonda
W Dzień Matki składasz mamie życzenia: