Samorząd województwa

i

Autor: Urząd Marszałkowski

Samorząd

Finansowanie kolejnych lokalnych projektów ze środków samorządowych. w puli 21 mln.

2024-04-25 12:39

Umowy o finansowanie projektów o łącznej wartości 21 mln złotych zawarli z samorządem województwa beneficjenci programu regionalnego perspektywy 2021-2027 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Polepszenie warunków pracy i wsparcie dla firm

Sześć umów, w ramach naszego programu regionalnego (Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza – FEdKP – 2021-2027), dotyczy projektów związanych z poprawą warunków pracy i tworzeniem warunków dla wydłużenia czasu pozostawania na rynku pracy pracowników starszych, a także z poprawą dostępności usług społecznych i wsparcia społecznego. Trzydzieści osiem umów PROW to wsparcie dla nowo powstających firm na wsi oraz na budowę i modernizację zbiorników retencyjnych.

Jestem przekonany, że zakontraktowane właśnie środki – niewątpliwie istotne dla rozwoju społecznego – będą dobrze służyły rozwojowi waszych małych ojczyzn – mówił podczas uroczystego spotkania w Urzędzie Marszałkowskim wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, podkreślając jednocześnie, że przedsięwzięcia, których dotyczą podpisane umowy, dobrze wpisują się w zasady prowadzonej przez samorząd województwa polityki społecznej. – W strategii rozwoju województwa poświęcamy wiele uwagi działaniom, których celem jest zatrzymanie w regionie młodych, ale także opieka nad seniorami i budowanie klimatu, w którym osoby aktywne zawodowo mogą się rozwijać i bogacić – stwierdził.

Wicemarszałek Dariusz Kurzawa odniósł się w swoim wystąpieniu do projektów finansowanych z pieniędzy PROW-owskich: – Gratuluję rozpoczynającym działalność biznesową przedsiębiorcom. Cieszę się, że uruchamiamy pierwsze przedsięwzięcia dotyczące retencjonowania wody.

W uroczystości uczestniczyli też przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska, wiceprzewodnicząca sejmiku województwa Katarzyna Lubańska, członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska i członek zarządu województw Sławomir Kopyść.