Komunikacja miejska

i

Autor: Grzegorz Adamczewski

Komunikacja

Jeden bilet na wszystko. Gwarantuje to zintegrowany bilet aglomeracyjny BiT City

2024-07-10 7:12

Przejazd różnymi środkami transportu publicznego z jednym biletem w kieszeni to marzenie wielu użytkowników komunikacji miejskiej. Zapewnia to zintegrowany bilet aglomeracyjny.

Bilet jednorazowy BiT City pozwala na przejazd pociągami Polregio między Bydgoszczą i Toruniem oraz na korzystanie z autobusów i tramwajów przez godzinę po przyjeździe do jednego z tych miast. Bilet odcinkowy miesięczny BiT City zapewnia nieograniczone przemieszczanie się komunikacją miejską przez cały miesiąc, po uprzednim wskazaniu odpowiedniej linii autobusowej lub tramwajowej.

Zasady korzystania

Z przejazdu na podstawie biletu jednorazowego wg oferty pozataryfowej mogą skorzystać:

  • osoby niekorzystające z innych ulg według Taryfy Normalnej,
  • dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania
  • przedszkolnego,
  • dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego do
  • ukończenia szkoły podstawowej, szkół ponadpodstawowych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach
  • szkoły publicznej, oraz innych ośrodków realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;
  • studenci szkół wyższych – dziennych, wieczorowych lub zaocznych, w tym słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, do ukończenia 26 roku życia