Staw retencyjny

i

Autor: Grzegorz Adamczewski

Miasto

Ochrona zasobów wodnych Torunia. Trwa nabór wniosków na dotacje

2024-05-21 7:40

Rozpoczął się otwarty nabór wniosków na wykonanie zadań służących ochronie zasobów wodnych. Prace mają polegać na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

 Dla kogo dotacje?

O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno osoby prawne, jak i fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz  przedsiębiorcy posiadający tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego, położonych w granicach administracyjnych Torunia.

W ramach naboru wniosków Gmina Miasta Toruń przeznaczy na realizację programu kwotę 200 tys. zł.

Kwoty dotacji:

Wysokość dotacji wynosić będzie 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych na realizację zadania, z zastrzeżeniem:

1. Na wykonanie naziemnego zamkniętego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe z dachu wraz z instalacją do podłączenia do rynny może wynieść nie więcej niż:

  • 200,00 zł – zbiornik o pojemności 200 l - 300 l,
  • 300,00 zł – zbiornik o pojemności powyżej 300 l - 400 l,
  • 500,00 zł – zbiornik o pojemności powyżej 400 l - 500 l,
  • 700,00 zł – zbiornik o pojemności powyżej 500 l.

2. Na wykonanie podziemnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe może wynieść nie więcej niż:

  • 3.000,00 zł – zbiornik o pojemności do 2,5 m3,
  • 4.500,00 zł – zbiornik o pojemności powyżej 2,5 m3 do 5 m3,
  • 6.000,00 zł – zbiornik o pojemności powyżej 5 m3 do 7,5 m3,
  • 7.500,00 zł – zbiornik o pojemności powyżej 7,5 m3 do 10 m3.

3. Na wykonanie systemu bioretencji (wykorzystującego wody opadowe i roztopowe) o powierzchni minimum 100 m2 dla osób fizycznych i 500 m2 dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców może wynieść nie więcej niż 9.000,00 zł;

4. Na wykonanie systemu nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych, ogrodów z wykorzystaniem wody opadowej i roztopowej o powierzchni minimum 100 m2 dla osób fizycznych i 500 m2 dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców może wynieść nie więcej niż 9.000,00 zł.

Gdzie złożyć wniosek?

W wersji papierowej najlepiej do skrzynek podawczych mieszczących się w Urzędzie Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 lub przy ul. Grudziądzkiej 126B lub ewentualnie przesłać na adres: Wydział Środowiska i Ekologii, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń, lub przesłać w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu: ePUAP/UMTorun/skrytka – w tym przypadku należy skorzystać z formularza Wyślij pismo ogólne dostępnego pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne i przesłać elektronicznie do Urzędu Miasta Torunia komplet dokumentów (wniosek plus załączniki) podpisanych elektronicznie, jako załączniki do pisma ogólnego.

Wniosek wraz z formularzami niezbędnymi do udzielenia dotacji można pobrać ze strony internetowej.

Do kiedy można składać dokumenty?

Termin naboru wniosków do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w ramach naboru.