Modernizacja sieci ciepłowniczej w Toruniu

i

Autor: PGE Toruń Rusza modernizacja sieci ciepłowniczej w Toruniu

Infrastruktura w Toruniu

PGE będzie wymieniać w Toruniu rurociągi. To element prac modernizacyjnych

2023-06-15 9:29

W połowie maja zakończył się sezon grzewczy 2022/2023 i rozpoczęto letnie modernizacje sieci ciepłowniczej. PGE Toruń podczas tegorocznych prac modernizacyjno - rozwojowych wymieni i wybuduje łącznie około 5 km ciepłociągów. W budynkach zamontowanych zostanie blisko 50 węzłów indywidualnych z automatyką pogodową.

Modernizacja sieci ciepłowniczej w Toruniu

PGE Toruń, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, od lat modernizuje oraz rozbudowuje sieć ciepłowniczą, która obecnie ma już długość ponad 270 km. Korzyści dla mieszkańców z modernizacji sieci i węzłów cieplnych to bezpieczeństwo, pewność i nieprzerwane dostawy ciepła oraz ciepłej wody w każdym dniu w roku, szczególnie zimą, kiedy ciepło w domu jest podstawowym oczekiwaniem każdego mieszkańca. Zyskuje również środowisko, gdyż nowe ciepłociągi to ograniczone straty ciepła podczas jego przesyłania do budynków i mniej energii pierwotnej wykorzystanej do produkcji ciepła.

Część prac modernizacyjno – inwestycyjnych została dofinansowana w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 ze środków unijnych.

Gdzie będą prowadzone prace remontowe?

Tegoroczne modernizacje prowadzone będą w różnych częściach miasta i obejmują łącznie 8 zadań związanych nie tylko z wymianą ciepłociągów, ale również z ich przebudową, budową nowych przyłączy do budynków i wymianą mniej efektywnych węzłów grupowych na nowoczesne węzły indywidualne. Niektóre z zadań są kolejnymi etapami prac rozpoczętych w latach ubiegłych, są to na przykład wymiana kanałowej sieci ciepłowniczej na sieć preizolowaną na Bydgoskim Przedmieściu (w kierunku ulic: Rybaki i Popiełuszki) czy budowa kolejnych odcinków sieci ciepłowniczej do osiedli Pod Dębową Górą i Abisynia.

Ponadto prace modernizacyjno - inwestycyjne będą prowadzone, m.in. na terenie toruńskiej Starówki w rejonie ulicy Kopernika, jak również przy ulicach Grunwaldzkiej i PCK oraz przy ulicy Skłodowskiej-Curie.

Ewentualne utrudnienia

Niektóre prace modernizacyjne będą się wiązać z czasowymi przerwami w dostawie ciepłej wody do budynków w rejonach objętych pracami. PGE Toruń na bieżąco informuje klientów o terminach przerw w dostawie ciepłej wody. Spółka dokłada wszelkich starań, aby modernizacje były jak najmniej odczuwalne dla mieszkańców.

Planowany harmonogram wszystkich prac i wynikających z nich przerw w dostawie ciepłej wody jest dostępny na stronie internetowej: https://pgetorun.pl/strefa-klienta/modernizacje-sieci