Zagrożenia

Podnosi się poziom wód w Toruniu. Wydano ostrzeżenie hydrologiczne - Galeria

2024-05-22 6:50

Centrum Zarządzania Kryzysowego w Toruniu informuje o gwałtownych wzrostach stanów wody na małych rzeczkach i strumieniach na terenie Torunia i powiatu toruńskiego. Wzrost poziomu wody odnotowano także we Włocławku i Nieszawie.

Opady burzowe w regionie

Przewiduje się, że w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenie hydrologiczne dotyczy:

  • Dolnej Wisły – zlewnia od zbiornika Włocławek do Torunia.
  • Dolnej Wisły - zlewnia od Torunia w kierunku Tczewa.
  • Zlewni Drwęcy od Rypienicy do ujścia.

Ostrzeżenie wydane zostało w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszychrzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Hydrolodzy oceniają stopień zagrożenia hydrologicznego na 1 czyli najniższy.