Pawilony na bulwarze

i

Autor: UM Torun

NIK/Toruń

Prezes NIK: Prezydent Torunia ani wojewódzki konserwator zabytków nie zapewnili zabytkom właściwej ochrony. Odpowiedź z magistratu

2023-10-05 9:05

Forsowana przez magistrat budowa na nabrzeżu dwóch pawilonów to zdecydowanie złe rozwiązanie. Budynki znacznie przysłoniły widok na zabytkowe mury miejskie, a dachy pawilonów ograniczyły widok na Wisłę od strony Starówki - oto wyniki raportu Najwyższej Izby Kontroli.

Zawirowania filadelfijskie

Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu zaczęła się już ponad rok temu. Zgodnie z zapowiedziami władz miejskich, miała się zakończyć w czerwcu bieżącego roku., ale prace przeciągnęły się z powodu głośnego w naszym mieście zamieszania z pawilonami, które wywołały potężne kontrowersje i groziły skreśleniem zespołu staromiejskiego z listy światowego dziedzictwa UNESCO, gdyż zakłóciły w istotny sposób panoramę średniowiecznej Starówki. Ich budowę wstrzymano więc na... kilka tygodni.

Na poselski wniosek

O przeprowadzenie kontroli w sprawie inwestycji zwrócili się do NIK-u toruńscy parlamentarzyści, których głęboko zaniepokoiły plany budowy na Bulwarze Filadelfijskim nowoczesnych pawilonów. Krytycznie o tej inwestycji wypowiadali się wówczas m.in. przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków czy Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Pojawiły się obawy, że realizacja tej inwestycji może przyczynić się do usunięcia toruńskiej Starówki z listy światowego dziedzictwa UNESCO, na której jest zaledwie 17 obiektów z Polski.

Raport NIK

W sporządzony na prośbę parlamentarzystów raporcie NIK-u możemy dowiedzieć się , że od stycznia 2013 r. do kwietnia 2022 r. miasto nie miało wypracowanego odpowiedniego programu opieki nad zabytkami, choć wymagały tego przepisy. Do zakończenia kontroli prowadzonej przez NIK w urzędzie nie przygotowano także właściwego w zakresie ochrony zabytków projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) obejmującego m.in. obszar, w którym realizowano kontrowersyjną inwestycję. Opracowywanie tego planu trwa od czerwca 2012 r. 

NIK ustaliła również, że - Prezydent Torunia Michał Zaleski sprawował w sposób zupełnie niewystarczający nadzór nad sądem konkursowym, wybierającym wówczas koncepcję przebudowy Bulwaru Filadelfijskiego. Wyniki konkursu zatwierdził, jak wskazała dokumentacja, niezgodnie z zasadami określonymi w wydanym przez siebie zarządzeniu. W sądzie konkursowym nie było żadnego zewnętrznego specjalisty z zakresu ochrony zabytków, a prezydent nie wprowadził wymogu uczestniczenia takiego specjalisty w głosowaniu nad zwycięską pracą. - Informuje NIK

 

Milczenie prezydenta

Po opublikowanym raporcie NIK, Prezydent Torunia Michał Zaleski milczy na temat przebudowy Bulwaru Filadelfijskiego, a jego zastępca Adrian Mól stara się robić dobrą minę do złej gry.

Jedynym pozytywnym aspektem całej sprawy jest fakt, że jak ocenił NIK, panorama Torunia jest bezpieczna 

Z ostatniej chwili: Jest odpowiedź prezydenta na raport NIK. Całość odpowiedzi znajduje się TUTAJ