Terapeuci z Kujaw i Pomorza nagrodzeni przez marszałka województwa [AUDIO, GALERIA]

2020-10-11 10:00

Zaangażowane, empatyczne, skuteczne, dochowujące w pracy najwyższych standardów etycznych i zawodowych – takie są specjalistki terapii zajęciowej uhonorowane w tym roku specjalnymi nagrodami zarządu województwa. Nagrody pieniężne i listy gratulacyjne odebrały Magdalena Karwecka, Magdalena Magalska, Larysa Kryska i Inga Brzezińska.

To druga edycja naszego konkursu Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Chcemy podkreślić rolę i wielką wartość pracy tych bardzo potrzebnych specjalistów. Brakuje słów by podziękować za tę służbę, niezwykle trudną i niezwykle ważną – powiedział marszałek województwa, Piotr Całbecki.

Brakuje słów by podziękować za tę służbę, niezwykle trudną i niezwykle ważną – powiedział marszałek województwa, Piotr Całbecki

Zawód terapeuty bywa społecznie niedoceniany. A to jednak terapeuci otwierają podopiecznych na sztukę, na piękno, pozwalają poczuć się potrzebnymi. Praca jest bardzo trudna, wymagająca nieszablonowego podejścia – mówi Inga Brzezińska.

Praca jest bardzo trudna, wymagająca nieszablonowego podejścia – mówi Inga Brzezińska

Kandydatury w konkursie zgłaszały podmioty prowadzące placówki integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz organizacje pozarządowe i instytucje pomocowe kościołów i związków wyznaniowych. Laureatki nie kryły zadowolenia, ale i wzruszenia z otrzymanych nagród.

Laureatki nie kryły zadowolenia, ale i wzruszenia z otrzymanych nagród

Terapia zajęciowa jest powszechnie wykorzystywana m.in. w warsztatach terapii zajęciowej i domach pomocy społecznej. Pacjentami terapeutów zajęciowych są osoby niepełnosprawne i seniorzy. Celem jest szeroko rozumiana rehabilitacja - w odniesieniu zarówno do ciała, jak i sfery psychicznej i społecznej – oraz samodzielność podopiecznych.

Kiedyś to było, czyli powrót do przeszłości. Co było wtedy na topie?

Pytanie 1 z 12
Buty o których marzyła każda dziewczyna będąc w szkole jeszcze kilka/kilkanaście lat temu to ...
Balonowy Fly Fest w Piotrkowie Trybunalskim