Pracujący emeryci

i

Autor: Grzegorz Adamczewski

Na emeryturze

To nie jest kraj dla starszych ludzi. Drożyzna zmusza emerytów do pracy

2024-06-21 7:34

Trwający od kilka lat nieustanny wzrost cen, pandemia, wojna w Ukrainie, a później wysoka inflacja spowodowały drastyczne pogarszanie się warunków życia kujawsko-pomorskich emerytów. Według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych coraz więcej seniorów zmuszonych zostało do powrotu na rynek pracy.

Eksperci zajmujący się kwestiami emerytalnymi są zgodni, że państwo powinno dostosować warunki dla pracujących emerytów. 

Niepokojące dane

Jak informuje ZUS w naszym regionie, od 2019 roku liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad dziewięć procent, by w roku ubiegłym osiągnąć pułap 36,6 tys. czynnych zawodowo seniorów. Z tego wynika więc, że na 1000 osób pobierających emeryturę aż 117 to pracujący seniorzy.

Niewydolny system

Emerytura to oczywiście nic innego, jak tylko rodzaj świadczenia, które – z założenia – ma zapewnić osobom starszym stabilność finansową. W teorii emerytura chroni więc seniorów przed koniecznością wykonywania pracy aż do końca swojego życia i tym samym zapobiega sytuacji, w której osoba schorowana i słaba naraża własne zdrowie kosztem pozyskania jakichkolwiek środków finansowych. Niestety, jak pokazuje to praktyka polskiemu systemowi emerytalnemu daleko do doskonałości. Tym samym zdecydowana większość osób przechodzących na emeryturę stoi przed koniecznością znacznego obniżenia poziomu życia, czego bezpośrednią przyczyną jest bardzo niska kwota przyznawanego świadczenia. Nic zatem dziwnego, że spora część emerytów poważnie rozważa ponowne podjęcie aktywności zawodowej, by w ten sposób dorobić do emerytury.

Przede wszystkim kobiety

Wśród najbardziej aktywnych zawodowo emerytów na koniec 2022 roku przeważały panie i stanowiły 57,5 procent spośród zatrudnionych. Ponad 95 procent pracujących emerytów to osoby w wieku 60/65 lat i więcej. Średni wiek dla mężczyzn to 68,6 roku, dla kobiet – 65,9 roku.

Opolszczyzna górą

Najwięcej czynnych zawodowo emerytów znajduje się w województwach mazowieckim (134,2 tys.) i śląskim (120 tys.). Najmniej zaś mieszka w województwie opolskim (18,5 tys.).