Kontrole pieców

i

Autor: Flickr

Toruń. Niespodziewane kontrole pieców. Jakie kary za spalanie odpadów?

2022-10-10 13:38

Ruszył sezon grzewczy, a to oznacza tradycyjne kontrole systemów ogrzewania w regionie. Służby będą sprawdzać czym mieszkańcy regionu palą w piecach. Akcja ma służyć walce z „trucicielami”, którzy paląc tworzywami sztucznymi, narażają zdrowie współmieszkańców oraz niszczą przyrodę.

Sprawą kontroli „trujących” kominów zajmują się służby porządkowe – policja oraz straż miejska. Zadanie to leży głównie w gestii municypalnych, jednak policja także podejmuje interwencje w tej sprawie. Ma to miejsce, zwłaszcza gdy dojdzie do zgłoszenia, iż dokuczliwy sąsiad „kopci jak smok”. Najczęściej trujący dym pochodzący z palenia tworzywami sztucznymi jest „ciężki”, przez co nie unosi się w górę, tylko tli się nad ziemią. Dym taki jest gryzący i uniemożliwia swobodne oddychanie. Jego wpływ szczególnie niekorzystnie wpływa na małe dzieci oraz osoby starsze (choroby układu oddechowego).

 W związku z tym służby starają się przeciwdziałać nieodpowiedzialnemu zachowaniu, które może być szkodliwe dla innych.

Policjanci zawsze reagują na sygnały dotyczące takich zjawisk. Jeżeli chodzi o konsekwencje karne to zgodnie z art. 191 Ustawy o odpadach osoba, która spala odpady, podlega karze aresztu lub grzywny. Policja w takich wypadkach może wystawić mandat do 500 zł lub skierować sprawę do sądu. W tym drugim przypadku grzywna może wynieść do 5000 zł – poinformował Wojciech Chrostowski, rzecznik prasowy KMP w Toruniu.

Więcej ciekawych i szczegółowych informacji uzyskaliśmy od Straży Miejskiej w Toruniu. Dowiedzieliśmy się, że na terenie miasta Toruń obowiązuje całkowity zakaz spalania w instalacjach grzewczych:

- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

- paliw w postaci sypkiej, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,

- biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

 Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach zabrania się także spalania jakichkolwiek odpadów poza specjalnymi spalarniami.

Działania kontrolne w zakresie spalania odpadów prowadzone są zarówno na podstawie zgłoszeń od mieszkańców, jak i również z inicjatywny strażników pełniących służbę w rejonie. W przypadku zgłoszeń obejmujących kilka ulic, bez wskazania konkretnego adresu, w pierwszej kolejności prowadzone są pomiary jakości powietrza przy użyciu specjalistycznej aparatury pomiarowej. Dzięki uzyskanym wynikom możemy zawęzić obszar prowadzonych kontroli. Dodatkowo też prowadzimy kontrole zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem. Osoby, które spalają niedozwolone materiały, mogą zostać ukarane mandatem karnym do 500 zł.

Analiza danych z poprzednich lat wskazuje na coraz większą świadomość mieszkańców, jakie konsekwencje prawne i zdrowotne wynikają ze spalania materiałów niedozwolonych w przydomowych instalacjach grzewczych. Dlatego też w ramach prowadzonych kontroli strażnicy zwracają szczególną uwagę na edukację mieszkańców naszego miasta. W roku 2021 strażnicy przeprowadzili 253 kontrole (242 w roku 2020), z czego w 37 przypadkach zastosowano grzywnę w drodze mandatu karnego, w 17 przypadkach pouczenie, sporządzono 3 wnioski o ukaranie do sądu – informował Jarosław Paralusz, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Toruniu.

W przypadku podejrzenia spalania odpadów lub niedozwolonych paliw na terenie miasta Torunia zgłoszenia należy kierować do dyżurnego Straży Miejskiej pod bezpłatnym nr tel. 986. Działania kontrolne na nieruchomościach, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, będą realizowane zgodnie z przepisami w godz. 6.00 - 22.00. W przypadku zgłoszenia należy wskazać adres, pod którym według zgłaszającego dochodzi do naruszenia przepisów.