Infrastruktura w regionie

Trwa modernizacja drogi wojewódzkiej nr 254. Trasa łączy Brzozę z Łabiszynem

2023-05-26 10:53

Trwa gruntowna modernizacja drogi wojewódzkiej nr 254. Na odcinkach trzynastokilometrowej trasy łączącej Brzozę (nieopodal Bydgoszczy) z Łabiszynem w powiecie żnińskim ułożone zostały już pierwsze warstwy nawierzchni. Inwestycja warta jest około 53 mln złotych.

Przebudowa i modernizacja DW nr 254

Wykonawca - firma Transpol z Łojewa (powiat inowrocławski) - rozpoczął modernizację odcinka Brzoza-Łabiszyn z końcem stycznia. Do tej pory zrealizował około 30 procent zakresu rzeczowego. Na wielu odcinkach ułożone zostały już pierwsze warstwy nawierzchni m.in. pomiędzy Kobylarnią i Antoniewem. Skorygowane zostały także niebezpieczne łuki drogi w rejonie Kobylarni. W Brzozie ułożona została kanalizacja deszczowa. Zaawansowane prace trwają przy budowie kładki oraz remoncie mostu w Olimpinie oraz przy budowie kanalizacji deszczowej w Łabiszynie. W Brzozie realizowane są roboty brukarskie.

Co obejmą roboty?

W ramach inwestycji wzmocniona zostanie konstrukcja jezdni (do parametrów 11,5 tony na oś). Realizowane roboty obejmują także:

 • przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji,
 • przebudowę skrzyżowań,
 • budowę rond w Łabiszynie na połączeniu z drogą wojewódzką nr 246 oraz w Brzozie na skrzyżowaniu z ulicą Powstańców Wielkopolskich,
 • przebudowę i budowę chodników na terenach zurbanizowanych,
 • budowę ciągów pieszo-rowerowych,
 • budowę zatok autobusowych,
 • budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej na wybranych odcinkach,
 • instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Utrudnienia komunikacyjne

W związku z przebudową drogi zamknięty dla ruchu jest odcinek Łabiszyn-Kobylarnia. Dopuszczony jest jedynie ruch pojazdów do posesji znajdujących się przy drodze, przejazd służb komunalnych, transportu publicznego i pojazdów budowy. Wykonawca zakłada zakończenie prac na odcinku Brzoza-Łabiszyn jeszcze w tym roku kalendarzowym.

Kolejne odcinki DW nr 254 zostaną wyremontowane

Poza tym w tym roku przeprowadzone zostaną remonty trzech odcinków drogi wojewódzkiej nr 254:

 • Mogilno-Wiecanowo – długoś 2,3 km (powiat mogileński, przygotowania do podpisania umowy o wartości 2,1 mln zł)
 • Barcin-Krotoszyn – długość 1,1km (powiat żniński, trwa przetarg na realizację prac)
 • Żabno-Wylatowo – długość 2,8 km (powiat mogileński, przygotowania do przetargu).

Całą inwestycja w liczbach

 • wartość inwestycji – 53 mln zł,
 • zaawansowanie rzeczowe – 30%,
 • długość odcinka (Brzoza-Łabiszyn) – 13,2 km,
 • nowa nośność – 11,5 tony na oś,
 • gwarancja – 7 lat.