Toruń, Nowy Rynek

i

Autor: Grzegorz Adamczewski

Zabytki Torunia

Zabytki jak nowe. 16 milionów złotych na restaurację zabytków w kujawsko-pomorskim

2024-04-19 11:14

Ponad 16 milionów złotych wynosi tegoroczne wsparcie przekazane przez samorząd województwa na remonty konserwatorskie, prace restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowych obiektach Kujaw i Pomorza. Dotacje trafią na realizację blisko 200 przedsięwzięć w całym regionie

Ze środków UE

Dotacje, na które składają się środki unijne w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 oraz budżetu województwa, umożliwią m.in.:

  • przeprowadzenie prac restauratorskich kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy
  • kontynuację prac konserwatorskich przy elewacji kościoła pw. Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu
  • konserwację zabytków we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Świętego Krzyża w Łowiczku (powiat aleksandrowski)
  • remont pokrycia i konstrukcji połaci dachu budynku kościoła parafialnego św. Jana Chrzciciela w Sadłowie (w powiecie rypińskim)
  • wykonanie remontu konserwatorskiego zabytkowego kolumbarium (1733 r.) w Chodczu (powiat włocławski).

Wsparcie Urzędu Marszałkowskiego

Efekty naszego wieloletniego unikalnego w skali kraju programu ochrony zabytków widać w całym regionie.  Należy podkreślić zaangażowanie właścicieli i zarządców, którzy na co dzień troszczą się o nie, chronią przed zniszczeniem i zabiegają o dotacje. Potrzeby są wciąż duże, dlatego konsekwentnie wspieramy ich działania. - powiedział marszałek Piotr Całbecki.

Najwyższe przekazane w tym roku wsparcie wyniosło 300 tysięcy złotych. Wśród 197 wybranych do dofinansowania zadań są prace konserwatorskie i restauratorskie w kościołach, w tym w świątyniach w niewielkich miejscowościach, kompleksach pałacowo-dworskich, kamienicach oraz zabytkowych gmachach instytucji wpisanych do rejestru zabytków.