Wiatraki

i

Autor: Pixabay Wiatraki eko

Gospodarka i ekologia

Zielony ład w Europie. Który kraj najszybciej odchodzi od węgla?

2024-02-02 9:14

W Europie trwa transformacja ekologiczna, która wymuszona została zmianami klimatycznymi oraz geopolitycznymi - inwazją Rosji na Ukrainę oraz rosyjskimi szantażami paliwowymi. Alternatywą są zielone źródła energii - wiatraki, elektrownie wodne oraz panele fotowoltaiczne (plus atom). Węgiel staje się też nieopłacalny finansowo.

Kto jest liderem zielonej transformacji?

W 2022 roku, Niemcy były jednym z liderów w Europie pod względem transformacji na zieloną energię i redukcji uzależnienia od węgla. Niemcy znane są ze swojego ambitnego programu energetyki odnawialnej, znanego jako "Energiewende" (Transformacja Energetyczna). Główne cele Energiewende obejmują zwiększenie udziału energii odnawialnej, zredukowanie emisji gazów cieplarnianych, a także ograniczenie uzależnienia od konwencjonalnych źródeł energii, takich jak węgiel.

Niemcy podejmują działania, aby zwiększyć udział energii odnawialnej w miksie energetycznym, zamykać elektrownie węglowe, wspierać rozwój energii słonecznej i wiatrowej, a także poprawiać efektywność energetyczną. Wprowadzają również różne programy i inicjatywy mające na celu przyspieszenie transformacji na bardziej zrównoważone źródła energii.

Warto jednak zaznaczyć, że wiele krajów europejskich podejmuje działania w celu transformacji na zieloną energię, każdy z nich dostosowując swoje strategie do swoich specyficznych warunków i zasobów.

Na drugim miejscu Szwecja

Jako kolejny przykład kraju europejskiego z zaawansowaną transformacją na zieloną energię można wymienić Szwecję. Szwecja jest jednym z liderów w dziedzinie zrównoważonej energii w Europie. Kilka kluczowych aspektów przyczynia się do tego sukcesu:

  • Energia odnawialna: Szwecja uzyskuje dużą część swojej energii z odnawialnych źródeł, zwłaszcza z energii wiatrowej, wodnej i biomasy.
  • Elektromobilność: Szwecja aktywnie wspiera elektromobilność i rozwój transportu elektrycznego. Kraj ten jest jednym z liderów w Europie pod względem udziału samochodów elektrycznych w rynku.
  • Niska emisja dwutlenku węgla: Szwecja ma stosunkowo niskie emisje gazów cieplarnianych na jednego mieszkańca, co wynika w dużej mierze z korzystania z czystych źródeł energii.
  • Innowacje technologiczne: Szwecja inwestuje w nowoczesne technologie i innowacje, wspierając rozwój nowych rozwiązań z zakresu zielonej energii i efektywności energetycznej.
  • Polityka proekologiczna: Szwecja prowadzi politykę proekologiczną, obejmującą zarówno kwestie energetyczne, jak i ochronę środowiska.

Warto zauważyć, że Szwecja jest przykładem kraju, który konsekwentnie podejmuje działania na rzecz zrównoważonej oraz zielonej energetyki.