Żółta Naklejka

i

Autor: Bezpieczny Przejazd. Materiały informacyjne "Żółta Naklejka"

„Żółta Naklejka”, czyli akcja, która ratuje życie na przejazdach kolejowych

2022-09-22 11:10

W czasie niebezpiecznych sytuacji na przejazdach kolejowych nie zawsze wiadomo jak się zachować. „Żółta Naklejka” to akcja, która przyspiesza działanie służb, dzięki czemu można uratować więcej ludzkich istnień.

Czasami kierowcy w wyniku brawury lub nieprzestrzegania przepisów wpadają w tarapaty na przejazdach kolejowych. W wyniku stresu i walki z czasem ludzie zachowują się rozmaicie. Jedni panikują, inni zaś potrafią zachować zimną krew i pomóc sobie lub innym. Największe zagrożenie dla życia niesie ze sobą unieruchomienie samochodu na przejeździe kolejowo-drogowym. W takich sytuacjach wielką pomocą jest flagowy projekt PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., czyli „Żółta Naklejka”.

Tu warto dodać, iż od 2018 roku każdy przejazd kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest dodatkowo oznakowany. Nadano im indywidualne numery identyfikacyjne. Akcja „Żółta Naklejka” dodatkowo podnosi bezpieczeństwo na przejazdach.

Żółta Naklejka

i

Autor: Bezpieczny Przejazd. Materiały informacyjne Żółta Naklejka

Akcja przyniosła pożądane efekty. W ciągu pierwszego roku po wprowadzeniu żółtych naklejek 165 razy został wstrzymany lub ograniczony ruch pociągów po telefonie z podaniem numeru przejazdu, na którym wystąpiło zagrożenie życia. Udało się dzięki temu uratować życie i zdrowie wielu osób, a także zaoszczędzić miliony złotych, których nie trzeba było wydawać na prowadzenie akcji ratunkowych, naprawy pociągów oraz infrastruktury kolejowej.

Jak działa „Żółta Naklejka”?

1. Samochód zostaje unieruchomiony na przejeździe kolejowo-drogowym.

2. Kierowca dzwoni na numer alarmowy 112, zgłasza zagrożenie i podaje indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu, znajdujący się na Żółtej Naklejce.

3. Operator 112 dzwoni do ekspozytury PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

4. Ekspozytura wydaje polecenie zatrzymania ruchu lub ograniczenia prędkości pociągów.

5. Zostaje zatrzymany ruchu bądź wprowadzone ograniczenie prędkości pociągów w obrębie właściwego przejazdu, dzięki informacjom podanym na Żółtej Naklejce.

Aby usprawnić komunikację ratującą życie, na ponad 14 tys. przejazdów kolejowo-drogowych pojawiły się Żółte Naklejki. Są umieszczane na napędach rogatek lub na krzyżach św. Andrzeja od strony torów. Na każdej naklejce umieszczony został indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu składający się z 9 cyfr. Precyzyjne informacje pozwalają na szybką lokalizację zagrożenia, szczególnie jeśli doszło do niego w terenie niezabudowanym.

Statystyki wypadków na przejazdach kolejowych

i

Autor: Bezpieczny Przejazd. Materiały informacyjne Statystyka wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych, 2012-2022

Co roku na przejazdach kolejowo-drogowych dochodzi do ok. 200 wypadków i kolizji. W ich wyniku wiele osób ginie lub trwale traci zdrowie. Większość z tych sytuacji wynika z nieprzestrzegania przepisów oraz brawury.