PKN Orlen

i

Autor: Flickr PKO BP sprzedaje akcje PKN Orlen

PKO BP sprzedaje akcje Orlenu! To była błyskawiczna transakcja

2022-10-18 10:50

PKO BP pod koniec września kupiło duży pakiet akcji państwowej spółki Orlen. Teraz bank szykuje się do sprzedaży tych akcji. Przypomnijmy, że Skarb Państwa zmniejszył przez to swój stan posiadania akcji PKN Orlen z 35,66% do 31,14%.

Właśnie 29 września 2022 roku bank PKO BP zakupił 14 161 080 akcji Orlenu od Skarbu Państwa. Podobny pakiet akcji kupiło też PZU SA. Transakcja dokonana przez PKO stanowiła 2,26% całego kapitału zakładowego koncernu. Sprzedaż akcji jest elementem przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB). Cena akcji oraz warunki transakcji zostaną wyznaczone na podstawie efektów budowy wspomnianej księgi popytu. Procedura ma się zakończyć we wtorek, 18 października 2022 roku.

Jeśli chodzi o zapłaconą cenę, to była ona teoretycznie równa iloczynowi ich liczby i ceny jednej akcji zgodnie z kursem zamknięcia notowań w dniu zawarcia umowy. Faktycznie było to czysto teoretyczne założenie, gdyż 29 września kurs akcji Orlenu zamknął się na poziomie 53,4 zł, a jedna z pakietowych transakcji, rozliczonych dzień później, została zawarta po kurskie 49,66 zł na sumaryczną kwotę 703,2 mln zł. Po cenie 53,4 całkowita wartość pakietu to 756,2 mln zł. Warto zaznaczyć, że obecnie ceny akcji Orlenu spadają. Dziś, to jest 18 października 2022 roku, ich cena wynosi ok. 52 zł (o godzinie 10.00 rano cena wynosiła 52,04 zł). Tymczasem akcje banku PKO BP rosną (18.10. ich cena wynosiła 23,79 zł).

Na razie PKO BP wychodzi na transakcji niekorzystnie, podobnie jak PZU SA. Specjaliści komentowali 18 października, że PKO BP być może pozbywa się akcji, stąd wahania cen na giełdzie. Analitycy twierdzą, że transakcje te mają na celu ominięcie przez skarb państwa obowiązku ogłaszania wezwania w związku z planowanym przejęciem PGNiG przez PKN Orlen. Przy spadających cenach akcji spółki paliwowej, nie będzie pewnie wielu chętnych do ich kupienia. Obecnie najłatwiej kupić je u Broker XTB.

Czym jest księga popytu?

Według słowników jest to w ekonomii tzw. tworzenie portfela zamówień z papierami wartościowymi. Księga popytu polega na poprzedzeniu oferty sprzedaży akcji, zbieraniem od potencjalnych inwestorów niewiążących informacji dotyczących zainteresowania nabyciem danych walorów. Księga popytu jest uzupełniana o informacje podczas tzw. objazdów mających na celu zaprezentowanie oferty.

Czym jest „przyspieszona budowa księgi popytu ABB” jak w przypadku działań PKO BP?

Przyspieszona budowa księgi popytu, czyli ABB, to rodzaj oferty prywatnej. Transakcje ABB są przeprowadzane przez domy maklerskie na zlecenie firm, które sprzedają akcje. W procesie ABB księga popytu jest zamykana o wiele szybciej niż odbywa się to standardowo. Dzieje się tak zazwyczaj po jednym bądź maksymalnie dwóch dniach. W przypadku ABB oferty są również kierowane do inwestorów instytucjonalnych. ABB, w przeciwieństwie do typowej budowy księgi popytu odbywa się poza rynkiem publicznym i ma status oferty prywatnej. Dzięki temu nie wymaga przygotowania dokumentacji oraz kosztownego marketingu oferty. Efektem tego jest również fakt, że mali inwestorzy nie mogą brać udziału w transakcjach ABB. Brak prospektu emisyjnego oznacza również, że sprzedający może wybrać odpowiedni moment transakcji i sprzedać walory kiedy kurs jest wysoki.