Flisacy

i

Autor: UM Torun

Toruń nad Wisłą

Zakończył się montaż dwóch specjalnych pomostów. Łodzie flisacze znów na Wiśle

2024-04-16 7:08

Zakończył się montaż dwóch pomostów, służących do obsługiwania łodzi flisaczych, które już przeszły rejsy testowe na Wiśle. Mimo remontów, łodzie montowane były przy Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu.

Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego

W ramach przedsięwzięcia związanego z zagospodarowaniem Bulwaru Filadelfijskiego powstały dwa pawilony, 5 łodzi wzorowanych na historycznych łodziach flisaczych oraz dwa pływające pomosty do obsługi jednostek. Po pomyślnym zwodowaniu jednostek odbyły swoje rejsy testowe zakończone pełnym sukcesem.

Infrastruktura powstała w ramach projektu została przekazana w zarządzanie operatorowi zewnętrznemu w drodze umowy koncesji na usługi. Umowa pomiędzy Gminą Miasta Toruń a firmą Zeiko S.C. została zawarta 15 marca 2024 r. Od 1 kwietnia 2024 r. można skorzystać z usług gastronomicznych w pierwszym oddanym do użytku pawilonie.

Nowe elementy

Wzbudzające kontrowersje nowe elementy zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego pojawiły się w ramach projektu pn.: Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę, dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Schemat Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników i cieków wodnych.